Om os - Rejseforsinkelse.dk i Aarhus, Smilets By

Lovgivningen i passagerrettighedsforordningen er enkel.

Desværre er det ofte hovedreglen, at luftfartsselskaber alligevel ikke vil udbetale din retmæssige kompensation på op til 4.500 kroner, som de pr. automatik skylder hver enkelt af deres flypassagerer, der er blevet ramt af enten flyforsinkelse, flyaflysning, misset forbindelsesfly eller som er blevet nægtet boarding.

Derudover kommer hyppigt refusion af dine ekstra udgifter til for eksempel forplejning, hotel, transport og eventuel køb af nye flybilletter, som vi ligeledes oplever, at luftfartsselskaberne heller ikke vil refundere til dig.

Luftfartsselskaberne gør efter vores oplevelse konsekvent alt, hvad de kan for at vanskeliggøre udbetalingen af kompensation og refusion, som de ellers er forpligtiget til efter lovgivningen som følge af bestemmelserne i passagerrettighedsforordningen.

I de situationer står den enkelte passagerer overfor en ofte umulig opgave i at få sit pengekrav hentet hjem fra luftfartsselskabet - og netop derfor har vi via hjemmesiden www.rejseforsinkelse.dk hjulpet flere tusind danskere.

Vi hjælper helt konkret flypassagererne ved, at vi via kreditorskifte får overdraget dit pengekrav, og vi kan derefter i vores eget navn – og for vores egen regning og risiko – inddrive pengekravet enten udenretsligt eller om nødvendigt indenretligt ved Danmarks Domstole.

Da inddrivelsen af pengekravet således sker i vores navn, og dermed for vores regning og risiko, vil du aldrig få nogen omkostninger til hverken retsgebyrer, advokatsalærer eller nogen andre former for udgifter til inddrivelsen. Alle former for omkostninger hæfter vores factoringsselskab for uanset, om pengekravet, som vi har overdraget fra dig, kan inddrives eller ikke kan inddrives.

Alle pengekrav opstået på baggrund af en flyforsinkelse, flyaflysning, misset forbindelsesfly eller nægtet boarding, arbejder vi målrettet på at først inddrive udenretligt – og derefter om nødvendigt indenretligt via domstolene.

Vi har således vores eget datterselskab, der er autoriseret af Rigspolitiet til at drive inkassovirksomhed og alle deres medarbejdere er godkendt af Rigspolitiet til at arbejde som inkassatorer i forbindelse med inddrivelse af det overdragede pengekrav. Alle autoriserede inkassatorer har møderet både i fogedretten og byretten.

Du modtager vores betaling for dit pengekrav lige så snart, at luftfartsselskabet har indbetalt den skyldige kompensation og refusion til os. På det tidspunkt kender vi den nøjagtige værdi af dit overdragede pengekrav, og du modtager herefter straks betaling for dit overdragede pengekrav.

Vores betaling for dit pengekrav følger således altid vores modtagelse af kompensation og refusion fra luftfartsselskabet.

Der er naturligvis ingen skjulte salærer eller gebyrer hos os i forbindelse med transporten af dit pengekrav fra dig til os. Kreditorskiftet er således uden nogen som helst omkostninger for dig.

Vi tager således kun en betaling, når vi får succes med inddrivelsen af pengekravet, som du har overdraget til os. Det hedder populært “no cure, no pay” og er samtidig din garanti for, at vi gør alt indenfor lovens ramme for, at vi får succes med inddrivelsen af det transporterede pengekrav.

Såfremt vi mod forventning ikke får succes med inddrivelsen af det transportede pengekrav, så får du naturligvis dit oprindelige pengekrav retur igen. Uden nogen former for omkostninger. Så er alt gratis.

Du kan derfor uden økonomisk risiko benytte os til at foretage kreditorskifte i dit pengekrav.

Din succes er vores succes.

Hvis du mod vores forventning kan finde et selskab, der er tager en lavere betaling end os for dit overdragede pengekrav, så vi matcher vi naturligvis altid denne lavere betaling. Det er din tryghed for, at du får den højeste betaling for din overdragede kompensation og refusion fra luftfartsselskabet.

Vi arbejder med andre ord med fuldstændig gennemsigtighed i vores samhandelsvilkår.

Sammen med vores effektive inddrivelsesproces er det sikkert årsagen til vores høje kundetilfredshed på 4,6 ud af 5 på Trustpilot. Det giver os fem stjerner i Trustscore.

Det er din tryghed for god kundeservice og hurtig sagsbehandling af dit transportede pengekrav.

På vores hjemmeside www.rejseforsinkelse.dk tager det dig under fem minutter at overdrage dit pengekrav til os, som du mener, er opstået efter bestemmelserne i passagerrettighedsforordningen.

Det er nemt, hurtigt og gratis at foretage kreditorskiftet af pengekravet fra dig til os, og vi stiller selvfølgelig også en gratis telefonisk hotline til rådighed, hvis du har spørgsmål til os.

Gør krav på din kompensation nu

Op til 4.500 kroner pr. passager