Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan vi hjælpe dig med?

4.500 kroner i kompensation pr. passager er naturligvis mange penge.

Der er flere professionelle og seriøse inkassovirksomheder, der tilbyder at overtage dit pengekrav og inddrive den lovpligtige kompensation og refusion fra flyselskaber.

Hos os varetager vi først inddrivelsen af pengekravet efter, at det via transport er overdraget til os, så vi i vores eget navn – og for vores egen regning og risiko – kan inddrive pengekravet.

Via et kreditorskifte er du nemlig sikret, at vi overtager alle omkostninger, der må være forbundet med inddrivelsen af pengekravet.

Du får samtidig din betaling fra os samtidig med værdien af det overdragede pengekrav er endeligt opgjort i forbindelse med, at flyselskabet har indbetalt det skyldige krav til os.

Når vi mener, at Rejseforsinkelse.dk bør være dit fortrukne valg til at få overdraget lige præcis dit pengekrav, så skyldes det tre forhold – tryghed, hurtighed og lave omkostninger – som du kan læse mere om her.

Lave omkostninger: Vi tager de laveste omkostninger og du får dermed den højeste udbetaling ved at overdrage dit pengekrav til os via et kreditorskifte. Desuden giver vi en “prismatch”, hvilket helt simpelt betyder, at hvis du mod vores forventning finder et selskab med udbetaling for dit pengekrav end os, så sørger vi naturligvis for at udbetale differencen til dig. Vi vil nemlig være det økonomisk bedste valg i Danmark. Derfor er vores inddrivelse efter kreditorskiftet uden økonomisk risiko for dig. Vi dækker alle omkostninger til advokatsalær, retsgebyrer m.v.

Hurtigt forløb: Vi har fokus på en effektiv inddrivelse for hurtigt at få dit overdragede pengekrav indfriet hos flyselskabet. Vores hurtige inddrivelsesproces starter med din oprettelse i vores online inddrivelsessystem, hvor alt håndteres fra billeder af flybilletter til underskrift af fuldmagt. Når du har underskrevet fuldmagten, så er der sket en overdragelse af dit pengekrav til os, og vi kan med det samme igangsætte inddrivelsen i vores navn, og for vores regning og risiko. Din flyrejse kan oprettes på under fem minutter, og så overtager vi os af inddrivelsen af pengekravet. Om nødvendigt stævner vi flyselskabet for at få pengekravet udbetalt. Alt sker hurtigt og effektivt.

Høj tryghed: Rejseforsinkelse.dk benytter udelukkende vores eget datterselskab, der er autoriseret inkassovirksomhed underlagt en række kontrolforanstaltninger fra Rigspolitiet omkring blandt andet forretningsgange, bankgaranti og godkendelse af alle deres medarbejdere. Autorisationen fra Rigspolitiet giver dig den største grad af sikkerhed for, at vi arbejder sammen med et professionelt og seriøst inkassovirksomhed. Hvis vi ikke har succes med at inddrive dit overdragede pengekrav, betaler vi naturligvis alle omkostninger, hvorfor du ikke skal betale en eneste krone. Såfremt vi mod forventning ikke kan få indfriet det overdragede pengekrav, så får du naturligvis pengekravet retur uden nogen form for omkostninger. Du kan derfor kun tjene penge på, at overdrager din økonomisk kompensation fra flyselskabet til os. Der er ingen risiko.

Vi vil også anbefale dig, at du ikke lader en juridisk rådgiver stå for inddrivelsen af dit pengekrav. Juridiske rådgivere kan måske hjælpe dig med at skrive til flyselskabet, men de mangler blandt andet Rigspolitiets autorisation til kunne inddrive pengekravet via en inkassoproces. Inkassoprocessen ofte er det eneste, som flyselskaberne har respekt for. Flyselskaberne ønsker generelt færrest mulige retslige afgørelser. Derfor er en overdragelse af dit pengekrav fra dig til os via et kreditorskifte ofte den mest hensigtsmæssige økonomiske løsning for dig.

Vores professionelle og seriøse tilgang til inddrivelse af kompensation og refusion af pengekrav, der er opstået efter passagerrettighedsforordningen giver os en høj kundetilfredshed på 4,6 ud af 5 i TrustScore. Det er beviset på, at vores inddrivelse af dit overdragede pengekrav fungerer effektivt.

Den nemmeste og hurtigste måde at finde ud af, hvorvidt du kan have ret til 4.500 kroner i kompensation, er at taste oplysningerne om din flyrejse i vores såkaldte “værdiberegner” her på vores hjemmeside.

Vi har opsat værdiberegneren, så de mange forskellige regler fra lovgivningen om kompensation ved forsinket fly, aflyst fly samt afvist boarding er sat op i en effektiv algoritme, der blandt andet beregner afstand mellem lufthavne, planlagt flyvetid versus reel flyvetid, årsager til forsinkelser og meget mere fra passagerrettighedsforordningen.

Når du har tastet oplysningerne om din flyrejse, så ser du med det samme, om det er muligt for dig at opnå økonomisk kompensation i forhold til lovgivningens regler – samt hvor mange penge, som loven foreskriver, at du kan få udbetalt fra flyselskabet.

Det er naturligvis gratis at benytte vores værdiberegner, og du behøver ikke efterfølgende at overdrage dit pengekrav til os via et kreditorskifte, selv om du har penge til gode ved flyselskabet.

Det bestemmer du naturligvis helt selv.

Netop på grund af de store beløb, som flyselskaberne skylder deres passagerer, er de ofte uvillige til at udbetale kompensation og refusion.

Såfremt du ønsker det, så kan du overdrage dit pengekrav til os, og inddriver vi pengekravet vores vores egen regning og risiko samt i vores eget navn helt uden økonomisk risiko for dig.

Vi foretager kreditorskiftet med glæde og med den allerstørste professionalisme.

Når du har et pengekrav på kompensation og refusion på grund af en flyforsinkelse, flyaflysning, misset forbindelsesfly eller nægtet boarding, så går vi efter kreditorskiftet om nødvendigt hele vejen til Højesteret for at få succes med inddrivelse af pengekravet.

Hvis vi ikke har succes med at inddrive pengekravet, er vores indsats under alle omstændigheder gratis for dig. Du løber derfor ingen risiko ved at lade os få overdraget dit pengekrav.

Vi vil også anbefale dig, at du ikke lader en juridisk rådgiver stå for inddrivelsen af dit pengekrav. Juridiske rådgivere kan måske hjælpe dig med at skrive til flyselskabet, men de mangler blandt andet Rigspolitiets autorisation til kunne inddrive pengekravet via en inkassoproces. Inkassoprocessen ofte er det eneste, som flyselskaberne har respekt for. Flyselskaberne ønsker generelt færrest mulige retslige afgørelser. Derfor er en overdragelse af dit pengekrav fra dig til os via et kreditorskifte ofte den mest hensigtsmæssige økonomiske løsning for dig.

Vi sørger altid for, at du får Danmarks højeste udbetaling af dit pengekrav efter det er overdraget til os.

Det er vores klare mission at have Danmarks laveste omkostninger, når du har brug for at overdrage til dit pengekrav til os, så vi uden økonomisk risiko for dig kan foretage inddrivelse af vores regning og risiko i vores navn.

Vores match af udbetaling gælder for hele perioden, der starter med den dato, hvor af du via fuldmagt giver accept på kreditorskifte af dit pengekrav , og som slutter med datoen for vores fremsendelse af vores betaling for pengekravet til dig.

Såfremt du indenfor denne periode kan dokumentere en højere betaling for dit pengekrav, såfremt du havde overdraget dit pengekrav til andre end os, så garanterer vi at matche denne højere udbetaling.

Ingen må være billigere end os.

Med andre ord ønsker vi, at du er sikret Danmarks højeste udbetaling.

Vi vil også anbefale dig, at du ikke lader en juridisk rådgiver stå for inddrivelsen af dit pengekrav. Juridiske rådgivere kan måske hjælpe dig med at skrive til flyselskabet, men de mangler blandt andet Rigspolitiets autorisation til kunne inddrive pengekravet via en inkassoproces. Inkassoprocessen ofte er det eneste, som flyselskaberne har respekt for. Flyselskaberne ønsker generelt færrest mulige retslige afgørelser. Derfor er en overdragelse af dit pengekrav fra dig til os via et kreditorskifte ofte den mest hensigtsmæssige økonomiske løsning for dig.

Vi bestræber os altid på at vende tilbage til dig inden for de første 24 timer på alle hverdage.

Når du har givet os fuldmagt til, at vi kan få overdraget dit pengekrav, kan du med sikkerhed forvente, at vi gør gør alt indenfor lovens rammer for at få pengekravet indfriet så hurtigt så muligt og med det bedst mulige resultat, så din ventetid for betaling for det overdragede pengekrav altid bliver så kort som muligt.

Din succes er vores succes.

I flere situationer kan pengekravet inddrives inden for maksimalt otte uger, men der er desværre fortsat mange flyselskaber, der ikke har ambitioner om at overholde lovgivningen.

Disse flyselskaber trækker deres udbetaling af din kompensation og refusion i langdrag, hvilket på alle måder er udtryk for en dårlig service over for deres flypassager.

Flyselskaber med en politik om at trække udbetalingen af økonomisk kompensation i langdrag er en af hovedårsagerne til, at du skal vælge at overdrage dit pengekrav til os, så vi i vores navn kan varetage inddrivelsen uden nogen form for økonomisk risiko for dig.

Vi ligger altid til grund for vores inddrivelse af pengekravet, at kompensation på forhånd er fastslået i forhold til lovens regler om flypassagers rettigheder. Det er med andre ord flyselskabet, der skal bevise, at de ikke skal indfri det krav om kompensation og refusion, som du via kreditorskifte har overdraget til os.

Det betyder, at den såkaldte standpunktsrisiko alene er placeret ved flyselskabet, der således skal kunne modbevise, at pengekravet eksisterer. Det er med andre ord ikke nødvendigt for dig før kreditorskiftet, eller os efter kreditorskiftet at skulle bevise, at der skal ske udbetaling af kompensation og refusion efter bestemmelsene i passagerrettighedsforordningen.

Vi vil også anbefale dig, at du ikke lader en juridisk rådgiver stå for inddrivelsen af dit pengekrav. Juridiske rådgivere kan måske hjælpe dig med at skrive til flyselskabet, men de mangler blandt andet Rigspolitiets autorisation til kunne inddrive pengekravet via en inkassoproces. Inkassoprocessen ofte er det eneste, som flyselskaberne har respekt for. Flyselskaberne ønsker generelt færrest mulige retslige afgørelser. Derfor er en overdragelse af dit pengekrav fra dig til os via et kreditorskifte ofte den mest hensigtsmæssige økonomiske løsning for dig.

Flyselskaberne ønsker ikke retslig inkasso. Derfor er en inkassoproces ofte den eneste vej til at få kompensationen og refusionen udbetalt fra flyselskabet.

Du er altid meget velkommen til at kontakte os for at høre, hvor langt vi er i at inddrive pengekravet, som du har overdraget til os, og herunder blive opdateret på status og eventuelle forhindringer, som vi er stødt på i vores dialog med flyselskabet, der skal indfri pengekravet.

I nogle situationer nægter flyselskabet desværre at udbetale kompensation og refusion, fordi de enten ikke svarer os på vores henvendelser eller fordi de påberåber sig ekstraordinære omstændigheder, som de hævder, at de ikke kan have indflydelse på. Det kan for eksempel være vejrmæssige omstændigheder, som flyselskabet ofte hævder har medført unødige forsinkelser i enten afgangslufthavn eller ankomstlufthavn.

Ofte er der dog kun tale om dårlige undskyldninger – og de skal altid kunne bevise deres påstand. Sådan er reglerne.

Såfremt flyselskaberne ikke kan bevise deres påstand, så skal kompensationen og refusion straks udbetales.

Op til 4.500 kroner pr. passager.

Vi ligger således altid til grund for vores inddrivelse af det pengekrav, som du har overdraget til os, at kompensationen og refusion pr. automatik er fastslået i forhold til lovens regler om flypassagers rettigheder.

Det betyder, at den såkaldte standpunktsrisiko alene er placeret ved flyselskabet, der således skal kunne modbevise, at pengekravet opstået efter bestemmelserne i passagerrettighedsforordningen ikke eksisterer. Det er med andre ord ikke nødvendigt for dig før kreditorskiftet, eller os efter kreditorskiftet, at skulle bevise, at kompensation og refusion skal udbetales.

Den bevisbyrde lægger udelukkende placeret ved flyselskabet.

Vi vil også anbefale dig, at du ikke lader en juridisk rådgiver stå for inddrivelsen af dit pengekrav. Juridiske rådgivere kan måske hjælpe dig med at skrive til flyselskabet, men de mangler blandt andet Rigspolitiets autorisation til kunne inddrive pengekravet via en inkassoproces. Inkassoprocessen ofte er det eneste, som flyselskaberne har respekt for. Flyselskaberne ønsker generelt færrest mulige retslige afgørelser. Derfor er en overdragelse af dit pengekrav fra dig til os via et kreditorskifte ofte den mest hensigtsmæssige økonomiske løsning for dig.

Når flyselskabet nægter at udbetale kompensation og refusion, så vælger vi derfor i langt de fleste situationer at tage inddrivelsen af pengekravet direkte videre til enten fogedretten, byretten eller luftfartsmyndighedernes klagenævn i det pågældende EU-land.

Vi arbejder efter princippet “no cure, no pay”, hvilket betyder, at vi kun betaler for det overdragede pengekrav situationer, hvor flyselskabet accepterer at udbetale økonomisk kompensation og refusion til os.

Det er din sikkerhed for, at vi arbejder målrettet og ihærdigt for at inddrive det pengekrav, som vi via kreditorskifte har fået overdraget fra dig.

I de situationer, hvor der ikke sker en udbetaling af økonomisk kompensation og refusion fra flyselskabet, så sker der naturligvis ingen betaling for det overdragede pengekrav, og samtidig dækkes alle omkostninger til inddrivelsen fuldt ud af os uden nogen former for økonomiske konsekvenser for dig.

Vi betaler alle udgifter til uinddrivelige pengekrav.

Føres det overdragede pengekrav videre i retssystemet eller til luftfartsmyndighedernes klagenævn så afholder vi netop på grund af kreditorskiftet ligeledes alle omkostninger til for eksempel advokatsalærer og retsgebyrer.

Vi opererer derfor på alle områder efter ”no cure, no pay”-princippet og der sker kun betaling mellem dig og os ved flyselskabets indfrielse af pengekravet.

Der er ingen yderligere omkostninger for dig. Det garanterer vi!

Hvis vi mod forventning ikke får indfriet pengekravet hos flyselskabet, så sker der naturligvis heller ikke nogen betaling for det overdragede pengekrav.

Du er i forbindelse med kreditorskiftet samtidig dækket af en ordning, hvor vi lover dig Danmarks højeste udbetaling i forhold til den økonomisk værdi af det pengekrav, der automatisk er udløst efter bestemmelserne i passagerrettighedsforordningen.

Der er efter vores kendskab ingen, der kan give dig en højere betaling for dit pengekrav end vores factoringsselskab, og vi tilbyder på denne baggrund altid at matche eventuelle betalinger, der er lavere end vores.

Med denne ordning er du altid sikret den højeste betaling for det pengekrav, som du overdrager til os.

Hos os er der selvfølgelig heller ingen skjulte gebyrer, omkostninger eller pristilføjelser i forbindelse med kreditorskiftet.

Åbenhed er en afgørende værdi for vores factoringselskab, når vi får overdraget dit pengekrav.

Når vi har haft succes med inddrivelsen af det overdragede pengekrav fra flyselskabet, betaler vi dig straks.

Kompensationen, der ligger til grund for den økonomiske værdi af det transportede pengekrav, følger passagerrettighedsforordningens bestemmelser, og flyselskabets økonomiske forpligtigelse er således fastlagt til enten 250,00 euro, 400,00 euro eller 600,00 euro. Ved overdragelse af pengekrav fra flere flypassagerer på den samme flyrejse multipliceres pengekravet tilsvarende.

Der er to betalingstakster til dig for det overdragede pengekrav.

Den første betalingstakst vedrører betaling for det transportede pengekrav ved en succesfuld udenretlig inddrivelsesproces. Denne betalingstakst benyttes med andre ord, når pengekravet indfries af flyselskabet før, at det er nødvendigt med en indenretslig inddrivelsesproces.

Den andet betalingstakst anvendes alene i de situationer, hvor det er nødvendigt at inddrive pengekravet via domstolene, herunder ved indbringelse for anden offentlig myndighed. Når det er nødvendigt for os at benytte indenretlig inddrivelse af det transportede pengekrav, så benyttes en lavere betalingstakst.

Vi afholder i forbindelse med kreditorskiftet alle forpligtelser vedrørende indbetaling af moms, og de nedenfor nævnte beløb udbetales således ubeskåret til dig uden fradrag for moms.

Ved succesfuld udenretlig inddrivelse af det transportede pengekrav modtager du betaling fra os på den fulde værdi af pengekravet fratrukket 75,00 euro ved et overdraget pengekrav på 250,00 euro, fratrukket 120,00 euro af et overdraget pengekrav på 400,00 euro og endelige fratrukket 180,00 euro ved et overdraget pengekrav på 600,00 euro.

Såfremt det er nødvendigt at benytte indenretlig inddrivelse af det transporterede pengekrav, så formindskes vores betaling for det transportede pengekrav med yderligere med 37,50 euro i forhold til de 250,00 euro, 60,00 euro i forhold til de 400,00 euro og 90,00 euro i forhold til de 600,00 euro.

Såfremt flyselskabet har mulighed for at halvere udbetalingen af pengekravet efter bestemmelserne passagerrettighedsforordningen, så halveres udbetalingerne til dig tilsvarende.

Du kan med andre ord kun tjene på at overdrage pengekravet til os, så vi efter kreditorskiftet i vores navn, og for vores regning og risiko, kan stå for inddrivelsen af pengekravet fra flyselskabet.

Du løber ingen risiko ved et kreditorskifte til os. Såfremt det overdragede pengekrav mod forventning ikke kan indfries ved flyselskabet, så overdrages pengekravet retur til dig uden nogen for omkostninger for dig. Når det transportede pengekrav tilsvarende bliver indfriet, så forfalder vores betaling til dig straks og uden forsinkelse.

Det er desværre ofte hovedreglen, at flyselskabet rutinemæssigt afviser at betale den kompensation og refusion, som du har ret til efter bestemmelserne i passagerrettighedsforordningen.

Det gør de, fordi lovgivningen om kompensation og refusion til flypassager ved forsinket fly, aflyst fly og afvist boarding koster flyselskaberne rigtig mange penge hvert år. Så er det lettere og meget billigere at nægte udbetaling af dine penge.

Op til 4.500 kroner i kompensation for hver enkelt af passagererne er jo mange penge – også for flyselskaberne.

I de situationer skal du blot via transport sørge for at overdrage dit pengekrav til os. Så kan vi i vores navn, og for vores regning og risiko, varetage inddrivelsen af pengekravet ved det ofte genstridige flyselskab.

Ud af en skala, hvor 5 er den højeste kundetilfredshed, har vi en unik høj tilfredshed på 4,6 jævnfør Trustpilot. Det giver os fem stjerner i kundetilfredshed. Vi er nemlig specialiserede i, efter kreditorskiftet er gennemført, at inddrive pengekrav, som du oprindeligt har haft mod det flyselskab, der har tilsidesat deres forpligtigelser overfor dig efter bestemmelserne i passagerrettighedsforordningen.

Flyselskaber med en politik om at trække udbetalingen af økonomisk kompensation i langdrag er en af hovedårsagerne til, at du skal vælge at overdrage dit pengekrav til os, så vi i vores navn kan varetage inddrivelsen uden nogen form for økonomisk risiko for dig.

Vi ligger altid til grund for vores inddrivelse af pengekravet, efter det er overdraget til os, at kompensationen på forhånd er fastslået i forhold til lovens regler om flypassagers rettigheder. Det er med andre ord flyselskabet, der skal bevise, at de ikke skal indfri det krav om kompensation og refusion, som du via kreditorskifte har overdraget til os.

Det betyder, at den såkaldte standpunktsrisiko alene er placeret ved flyselskabet, der således skal kunne modbevise, at pengekravet eksisterer. Det er med andre ord ikke nødvendigt for dig før kreditorskiftet, eller os efter kreditorskiftet at skulle bevise, at der skal ske udbetaling af kompensation og refusion efter bestemmelserne i passagerrettighedsforordningen.

Vi vil også anbefale dig, at du ikke lader en juridisk rådgiver stå for inddrivelsen af dit pengekrav. Juridiske rådgivere kan måske hjælpe dig med at skrive til flyselskabet, men de mangler blandt andet Rigspolitiets autorisation til kunne inddrive pengekravet via en inkassoproces. Inkassoprocessen ofte er det eneste, som flyselskaberne har respekt for. Flyselskaberne ønsker generelt færrest mulige retslige afgørelser. Derfor er en overdragelse af dit pengekrav fra dig til os via et kreditorskifte ofte den mest hensigtsmæssige økonomiske løsning for dig.

Flyselskaberne ønsker ikke retslig inkasso. Derfor er en inkassoproces ofte den eneste vej til at få kompensationen og refusionen udbetalt fra flyselskabet.

Du er altid meget velkommen til at kontakte os for at høre, hvor langt vi er i at inddrive pengekravet, som du har overdraget til os, og herunder blive opdateret på status og eventuelle forhindringer, som vi er stødt på i vores dialog med flyselskabet, der skal indfri pengekravet.

Desværre er det hovedreglen, at flyselskaberne ofte ikke vil udbetale den retmæssige kompensation op til 4.500 kroner til hver enkelt af deres flypassagerer, der er ramt af flyforsinkelse, flyaflysning eller som er blevet nægtet boarding. Der er derfor flere professionelle og seriøse inkassovirksomheder, der tilbyder at overtage dit pengekrav og inddrive den lovpligtige kompensation og refusion fra flyselskaber.

Hos os varetager vi først inddrivelsen af pengekravet efter, at det via transport er overdraget til os, så vi i vores eget navn – og for vores egen regning og risiko – kan inddrive pengekravet.

Via et kreditorskifte er du nemlig sikret, at vi overtager alle omkostninger, der må være forbundet med inddrivelsen af pengekravet.

Du får samtidig din betaling fra os samtidig med værdien af det overdragede pengekrav er endeligt opgjort i forbindelse med, at flyselskabet har indbetalt det skyldige krav til os.

Der er ingen skjulte salærer eller gebyrer hos os. Vi arbejde med fuldstændig gennemsigtighed i vores priser og vilkår i forbindelse med et kreditorskifte. Derfor har vi en gennemsnitlig tilfredshed på 4,6 ud af 5 på Trustpilot. Det giver os fem stjerner i Trustscore. Det er din tryghed for god kundeservice og hurtig sagsbehandling.

Det er nemt og hurtigt at overdrage dit pengekrav til os og vi stiller selvfølgelig en gratis telefonisk hotline til rådighed, såfremt du har spørgsmål til os.

Vores factoringsselskab Fuga Mora driver hjemmesiden www.rejseforsinkelse.dk, og Fuga Mora er latinsk for netop en forsinket rejse; deraf vores navn. Vores datterselskab, Rescue Money, er autoriseret af Rigspolitiet til at drive inkassovirksomhed. Vi har hovedsæde i Aarhus. Vores postadresse er på Møllegade 32, 8000 Aarhus C.

Du kan skrive til os per mail på kontakt@rejseforsinkelse.dk. Vi svarer selv i højsæsonen normalt fra dag til dag på alle modtagne mails.

Vores kundeservice på telefon 70 66 66 00 er åbne fra klokken 12 til klokken 16 på alle hverdage. Der sidder vi også klar til at hjælpe dig.

Hvad betyder loven for dig?

Kompensationens størrelse er fastlagt efter to forhold; dels hvor langt du flyver, og dels hvor lang tid du er forsinket. Du kan således være berettiget til følgende økonomisk kompensation pr. passager:

- 250 euro (1.875 kroner) – mere end to timer forsinket på en flyvning på op til 1.500 km
- 400 euro (3.000 kroner) – mere end tre timer forsinket på en flyvning på 1.500-3.500 km eller inden for EU
- 600 euro (4.500 kroner) – mere end fire timer forsinket på en flyvning på over 3.500 km uden for EU.

I de tilfælde, hvor dit fly er aflyst under to uger før afgang, og du ankommer til din slutdestination senest fire timer efter oprindeligt antaget, kan flyselskabet halvere kompensationsbeløbet.

Flypassagerer har som hovedregel også ret til forplejning og to gratis telefonopkald eller e-mails allerede efter to timers forsinkelse.

Hvis din forsinkelse trækker yderligere ud, er flyselskabet også forpligtet til at tilbyde at indkvartere dig på et hotel i ventetiden og betale din transport til og fra lufthavnen.

Det er ikke altid flyselskaberne gør dig opmærksom på, at du også har rettigheder i ventetiden. Sørg derfor altid for at gemme kvitteringer på de ekstraomkostninger, du har i din ventetid.

Kommer du forsinket frem til din slutdestination – eller kommer du slet ikke frem – har du klare rettigheder som flypassager. Rettighederne er bestemt efter, hvor længe du er forsinket, og hvor langt du skal flyve.

Dit krav på økonomisk kompensation afhænger af årsagen til forsinkelsen. Retten til økonomisk kompensation bortfalder således, hvis det er tale om såkaldte ekstraordinære omstændigheder, der er årsagen til forsinkelsen.

Hvorvidt du kan kræve kompensation fra flyselskabet for dit forsinkede fly afhænger af årsagen til forsinkelsen. De hyppigste årsager, der i langt de fleste tilfælde berettiger dig til kompensation, er tekniske problemer, sygdom hos besætning og fly ramt af fugle. I nogle situationer kan det være dårligt vejr, strejker i lufthavnen eller terror, der ligger til grund for forsinkelsen. I disse heldigvis usædvanlige situationer er det kun i nogle tilfælde muligt at opnå økonomisk kompensation.

Hvis du er to timer forsinket på en kort flyvning, tre timer forsinket på en mellemlang flyvning eller fire timer forsinket på en lang flyvning, har du ofte ret til økonomisk kompensation på op til 4.500 kroner pr. passager samt mad og drikke i ventetiden og transport til hotel, hvis overnatning er nødvendig.

Bliver dit fly aflyst, har du ofte ret til økonomisk kompensation. Det afhænger af, hvad årsagen til aflysningen er, og hvornår flyselskabet annoncerer aflysningen. Du kan således have ret til økonomisk kompensation, når flyselskabet annoncerer aflysningen under syv dage før afgang, og du ankommer til din slutdestination senere end to timer efter først planlagt – eller hvis flyselskabet melder aflysningen under to uger før afgang, og du ankommer senere end fire timer efter forventet ankomst.

Hvis du bliver omdirigeret, og du ankommer inden for nedenstående tidsrammer, kan flyselskabet halvere din økonomiske kompensation:

- Under to timer efter forventet på en kort flyvning under 1.500 km
- Under tre timer efter forventet på en flyvning på 1.500 – 3.500 km eller inden for EU
- Under fire timer efter forventet på en flyvning på over 3.500 km uden for EU.

Ud over økonomisk kompensation ved en aflysning, kan du også have ret til yderligere godtgørelse i ventetiden. Det omfatter måltider og forfriskninger, telefonopkald eller e-mail, hotel samt transport til hotel, hvis overnatning bliver nødvendig.

Passagerrettighederne gælder også, hvis du står i en situation, hvor dit fly er overbooket, og du som konsekvens bliver nægtet boarding. Dine rettigheder kan i de situationer både indebære refusion af flybillettens pris, betalt mad og drikke, mens du venter på en ny afgang, og en økonomisk kompensation fra flyselskabet på op til 4.500 kroner pr. passager.

Der er dog ikke tale om boardingafvisning, hvis afvisningen skyldes din egen mangelfulde legitimation, dit egen mangelfulde visum eller anden indrejsetilladelse, for sen check-in, afvisning grundet sikkerheds- eller helbredsmæssige årsager eller du på anden måde ikke har overholdt flyselskabets vilkår og betingelser.

Svaret er “ja”. Hvis en mellemlanding er årsag til en forsinkelse, så gælder loven stadig.

Lovgivningen omkring flyselskabers forpligtigelse gælder både ved direkte flyvninger mellem afgangslufthavn og slutdestination – og ved flyvninger med én eller flere mellemlandinger før, du er fremme ved din slutdestination.

Der ses alene på den samlede forsinkelse ved ankomsten til din slutdestination. Det betyder eksempelvis, at hvis din første mellemlanding kun er 45 minutter forsinket, men denne forsinkelse medfører alligevel, at du ikke kan nå dit næste fly, så er du som ofte berettiget til økonomisk kompensation.

Reglerne for økonomisk kompensation ved forsinkelser, aflysninger og overbookinger gælder i hele EU samt i de lande, der har tilvalgt EU-forordningen. Her kan du se en alfabetisk liste over de dækkede lande:

Albanien
Belgien
Bosnien Herzegovina
Bulgarien
Cypern
Danmark
Estland
Finland inkl. Ålandsøerne
Frankrig inkl. Fransk Guyana, Martinique, Mayotte, Saint Martin, Guadeloupe og Réunion
Grækenland
Holland
Irland
Island
Italien inkl. Campione d'Italia og Livigno
Kosovo
Kroatien
Letland
Liechtenstein
Litauen
Luxembourg
Makedonien
Malta
Montenegro
Norge
Polen
Portugal inkl. Madeira og Azorerne
Rumænien
Schweiz
Serbien
Slovakiet
Slovenien
Spanien inkl. Ceuta, Melilla og De Kanariske Øer
Storbritannien inkl. Gibraltar
Sverige
Tjekkiet
Tyrkiet
Tyskland inkl. Büsingen am Hochrhein
Ungarn
Østrig

Lovgivningen gælder ved alle flyvninger, der starter i disse lande. Derudover er flyvninger med afgang uden for disse lande, men med ankomst i et af landene dækket, hvis flyselskabet er registeret med base i et af de dækkede lande. Følgende flyafgange og flyankomster er med andre ord dækket af lovgivningen:
- Afgang i et af landene og ankomst i et af landene: Alle flyselskaber
- Afgang i et af landene og ankomst uden for landene: Alle flyselskaber
- Afgang uden for landene og ankomst i et af landene: Flyselskaber baseret i et af landene
- Afgang uden for landene og ankomst uden for landene: Ingen flyselskaber

Loven gælder med andre ord stort set alle flyrejse indenfor EU, samt til og fra EU.

Lovgivningen gælder såvel for ordinære ruteflyselskaber, lavprisselskaber som charterflyselskaber. Der findes på denne baggrund mange forskellige flyselskaber i EU, der er forpligtiget til at give dig økonomisk kompensation i henhold til reglerne.

Som eksempler på disse EU-baserede flyselskaber kan i alfabetisk rækkefølge blandt andre nævnes:
Air France
Alitalia
British Airways
Finnair
KLM
Norwegian
Ryanair
SAS
TUI

Vær også opmærksom på, at nogle EU-baserede flyselskaber arbejder tæt sammen med flyselskaber, der er registreret uden for EU. Air France fra Frankrig arbejder eksempelvis tæt sammen med Delta Airlines fra USA. Der findes naturligvis en del flyselskaber, der ikke er registreret i EU. Som eksempler på disse flyselskaber kan i alfabetisk rækkefølge nævnes:
American Airlines
United Airlines
Air Canada
Delta Airlines
Egypt Air
Emirates

Igen skal du her være opmærksom på, at flere flyselskaber registreret uden for EU har et tæt samarbejde med en række EU-baserede flyselskaber. Delta Airlines fra USA arbejder eksempelvis tæt sammen med KLM og Air France.

Samlet set kan der være mange forskellige udfald omkring muligheden for at få økonomisk kompensation.

Ifølge danske regler for forældelsesfrist for økonomiske krav kan du inddrive penge, hvor kravet ikke er ældre end tre år.

Har du derfor været flypassager på et fly, der var forsinket eller aflyst, eller er du blevet nægtet boarding på en flyrejse inden for de sidste tre år, så har du som udgangs ret til økonomisk kompensation fra flyselskabet.

Du skal fortsat være i besiddelse af de relevante oplysninger fra din flybillet, din faktura eller dit boardingkort.

Kompensationen følger passageren, og dermed ikke den person eller virksomhed, der har betalt billetten. Det betyder, at hvis du bliver forsinket på en forretningsrejse, er det dig som flypassager, der skal kræve den økonomiske kompensation fra flyselskabet.

I de tilfælde, hvor eksempelvis dine indsamlede rabatpoint indgår i virksomhedens firma- eller rejsepolitik, så vil den økonomiske kompensation også hyppigt tilfalde din arbejdsgiver.

Der er ingen forskel i dine rettigheder, selvom der er tale om en pakkerejse, der inkluderer for eksempel både fly, hotel, forplejning m.v. Du er stadig dækket af loven om økonomisk kompensation ved forsinket ankomst til slutdestinationen.

Du vil som flypassager opleve, at flyselskabet afviser dit krav på økonomisk kompensation med den begrundelse, at forsinkelsen skyldes ekstraordinære omstændigheder.

Det er typisk en dårlig undskyldning.

Da der er mange penge på spil for flyselskabet, vil du desværre ofte opleve opleve, at flyselskabet uberettiget afviser dit berettigede krav på økonomisk kompensation med forkert begrundelse.

Eksempler på ekstraordinære omstændigheder, hvor retten ikke nødvendigvis giver dig kompensation, kan eksempelvis være ekstremt vejr, naturkatastrofer, terrortrusler og i nogle tilfælde også strejker. Disse ekstraordinære omstændigheder ligger som hovedregel uden for flyselskabets kontrol. Derfor bortfalder din ret til økonomisk kompensation ofte i de tilfælde.

I almindelighed dækker din rejseforsikring typisk kompensation for forsinket, bortkommet eller beskadiget bagage. Har du derfor en rejseforsikring, så bør du forhøre sig hos dit forsikringsselskab for at få udbetalt kompensation. Hvis du ikke har tegnet en rejseforsikring, skal du rette dit krav direkte til flyselskabet.

Vi anbefaler altid, at du tegner en rejseforsikring, der også dækker mistet eller beskadiget bagage, da vi ikke som inkassobureau kan hjælpe med forsikringsspørgsmål eller andre forhold omkring bagage.

Gør krav på din kompensation nu

Op til 4.500 kroner pr. passager