Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder loven for dig?

Kompensationens størrelse er fastlagt efter to forhold; dels hvor langt du flyver, og dels hvor lang tid du er forsinket. Du kan således være berettiget til følgende økonomisk kompensation pr. passager:

- 250 euro (1.875 kroner) – mere end to timer forsinket på en flyvning på op til 1.500 km
- 400 euro (3.000 kroner) – mere end tre timer forsinket på en flyvning på 1.500-3.500 km eller inden for EU
- 600 euro (4.500 kroner) – mere end fire timer forsinket på en flyvning på over 3.500 km uden for EU.

I de tilfælde, hvor dit fly er aflyst under to uger før afgang, og du ankommer til din slutdestination senest fire timer efter oprindeligt antaget, kan flyselskabet halvere kompensationsbeløbet.

Flypassagerer har som hovedregel også ret til forplejning og to gratis telefonopkald eller e-mails allerede efter to timers forsinkelse.

Hvis din forsinkelse trækker yderligere ud, er flyselskabet også forpligtet til at tilbyde at indkvartere dig på et hotel i ventetiden og betale din transport til og fra lufthavnen.

Det er ikke altid flyselskaberne gør dig opmærksom på, at du også har rettigheder i ventetiden. Sørg derfor altid for at gemme kvitteringer på de ekstraomkostninger, du har i din ventetid.

Kommer du forsinket frem til din slutdestination – eller kommer du slet ikke frem – har du klare rettigheder som flypassager. Rettighederne er bestemt efter, hvor længe du er forsinket, og hvor langt du skal flyve.

Dit krav på økonomisk kompensation afhænger af årsagen til forsinkelsen. Retten til økonomisk kompensation bortfalder således, hvis det er tale om såkaldte ekstraordinære omstændigheder, der er årsagen til forsinkelsen.

Hvorvidt du kan kræve kompensation fra flyselskabet for dit forsinkede fly afhænger af årsagen til forsinkelsen. De hyppigste årsager, der i langt de fleste tilfælde berettiger dig til kompensation, er tekniske problemer, sygdom hos besætning og fly ramt af fugle. I nogle situationer kan det være dårligt vejr, strejker i lufthavnen eller terror, der ligger til grund for forsinkelsen. I disse heldigvis usædvanlige situationer er det kun i nogle tilfælde muligt at opnå økonomisk kompensation.

Hvis du er to timer forsinket på en kort flyvning, tre timer forsinket på en mellemlang flyvning eller fire timer forsinket på en lang flyvning, har du ofte ret til økonomisk kompensation på op til 4.500 kroner pr. passager samt mad og drikke i ventetiden og transport til hotel, hvis overnatning er nødvendig.

Bliver dit fly aflyst, har du ofte ret til økonomisk kompensation. Det afhænger af, hvad årsagen til aflysningen er, og hvornår flyselskabet annoncerer aflysningen. Du kan således have ret til økonomisk kompensation, når flyselskabet annoncerer aflysningen under syv dage før afgang, og du ankommer til din slutdestination senere end to timer efter først planlagt – eller hvis flyselskabet melder aflysningen under to uger før afgang, og du ankommer senere end fire timer efter forventet ankomst.

Hvis du bliver omdirigeret, og du ankommer inden for nedenstående tidsrammer, kan flyselskabet halvere din økonomiske kompensation:

- Under to timer efter forventet på en kort flyvning under 1.500 km
- Under tre timer efter forventet på en flyvning på 1.500 – 3.500 km eller inden for EU
- Under fire timer efter forventet på en flyvning på over 3.500 km uden for EU.

Ud over økonomisk kompensation ved en aflysning, kan du også have ret til yderligere godtgørelse i ventetiden. Det omfatter måltider og forfriskninger, telefonopkald eller e-mail, hotel samt transport til hotel, hvis overnatning bliver nødvendig.

Passagerrettighederne gælder også, hvis du står i en situation, hvor dit fly er overbooket, og du som konsekvens bliver nægtet boarding. Dine rettigheder kan i de situationer både indebære refusion af flybillettens pris, betalt mad og drikke, mens du venter på en ny afgang, og en økonomisk kompensation fra flyselskabet på op til 4.500 kroner pr. passager.

Der er dog ikke tale om boardingafvisning, hvis afvisningen skyldes din egen mangelfulde legitimation, dit egen mangelfulde visum eller anden indrejsetilladelse, for sen check-in, afvisning grundet sikkerheds- eller helbredsmæssige årsager eller du på anden måde ikke har overholdt flyselskabets vilkår og betingelser.

Svaret er “ja”. Hvis en mellemlanding er årsag til en forsinkelse, så gælder loven stadig.

Lovgivningen omkring flyselskabers forpligtigelse gælder både ved direkte flyvninger mellem afgangslufthavn og slutdestination – og ved flyvninger med én eller flere mellemlandinger før, du er fremme ved din slutdestination.

Der ses alene på den samlede forsinkelse ved ankomsten til din slutdestination. Det betyder eksempelvis, at hvis din første mellemlanding kun er 45 minutter forsinket, men denne forsinkelse medfører alligevel, at du ikke kan nå dit næste fly, så er du som ofte berettiget til økonomisk kompensation.

Reglerne for økonomisk kompensation ved forsinkelser, aflysninger og overbookinger gælder i hele EU samt i de lande, der har tilvalgt EU-forordningen. Her kan du se en alfabetisk liste over de dækkede lande:

Albanien
Belgien
Bosnien Herzegovina
Bulgarien
Cypern
Danmark
Estland
Finland inkl. Ålandsøerne
Frankrig inkl. Fransk Guyana, Martinique, Mayotte, Saint Martin, Guadeloupe og Réunion
Grækenland
Holland
Irland
Island
Italien inkl. Campione d'Italia og Livigno
Kosovo
Kroatien
Letland
Liechtenstein
Litauen
Luxembourg
Makedonien
Malta
Montenegro
Norge
Polen
Portugal inkl. Madeira og Azorerne
Rumænien
Schweiz
Serbien
Slovakiet
Slovenien
Spanien inkl. Ceuta, Melilla og De Kanariske Øer
Storbritannien inkl. Gibraltar
Sverige
Tjekkiet
Tyrkiet
Tyskland inkl. Büsingen am Hochrhein
Ungarn
Østrig

Lovgivningen gælder ved alle flyvninger, der starter i disse lande. Derudover er flyvninger med afgang uden for disse lande, men med ankomst i et af landene dækket, hvis flyselskabet er registeret med base i et af de dækkede lande. Følgende flyafgange og flyankomster er med andre ord dækket af lovgivningen:
- Afgang i et af landene og ankomst i et af landene: Alle flyselskaber
- Afgang i et af landene og ankomst uden for landene: Alle flyselskaber
- Afgang uden for landene og ankomst i et af landene: Flyselskaber baseret i et af landene
- Afgang uden for landene og ankomst uden for landene: Ingen flyselskaber

Loven gælder med andre ord stort set alle flyrejse indenfor EU, samt til og fra EU.

Lovgivningen gælder såvel for ordinære ruteflyselskaber, lavprisselskaber som charterflyselskaber. Der findes på denne baggrund mange forskellige flyselskaber i EU, der er forpligtiget til at give dig økonomisk kompensation i henhold til reglerne.

Som eksempler på disse EU-baserede flyselskaber kan i alfabetisk rækkefølge blandt andre nævnes:
Air France
Alitalia
British Airways
Finnair
KLM
Norwegian
Ryanair
SAS
TUI

Vær også opmærksom på, at nogle EU-baserede flyselskaber arbejder tæt sammen med flyselskaber, der er registreret uden for EU. Air France fra Frankrig arbejder eksempelvis tæt sammen med Delta Airlines fra USA. Der findes naturligvis en del flyselskaber, der ikke er registreret i EU. Som eksempler på disse flyselskaber kan i alfabetisk rækkefølge nævnes:
American Airlines
United Airlines
Air Canada
Delta Airlines
Egypt Air
Emirates

Igen skal du her være opmærksom på, at flere flyselskaber registreret uden for EU har et tæt samarbejde med en række EU-baserede flyselskaber. Delta Airlines fra USA arbejder eksempelvis tæt sammen med KLM og Air France.

Samlet set kan der være mange forskellige udfald omkring muligheden for at få økonomisk kompensation.

Ifølge danske regler for forældelsesfrist for økonomiske krav kan du inddrive penge, hvor kravet ikke er ældre end tre år.

Har du derfor været flypassager på et fly, der var forsinket eller aflyst, eller er du blevet nægtet boarding på en flyrejse inden for de sidste tre år, så har du som udgangspunkt ret til økonomisk kompensation fra flyselskabet.

Du skal fortsat være i besiddelse af de relevante oplysninger fra din flybillet, din faktura eller dit boardingkort.

Kompensationen følger passageren, og dermed ikke den person eller virksomhed, der har betalt billetten. Det betyder, at hvis du bliver forsinket på en forretningsrejse, er det dig som flypassager, der skal kræve den økonomiske kompensation fra flyselskabet.

I de tilfælde, hvor eksempelvis dine indsamlede rabatpoint indgår i virksomhedens firma- eller rejsepolitik, så vil den økonomiske kompensation også hyppigt tilfalde din arbejdsgiver.

Der er ingen forskel i dine rettigheder, selvom der er tale om en pakkerejse, der inkluderer for eksempel både fly, hotel, forplejning m.v. Du er stadig dækket af loven om økonomisk kompensation ved forsinket ankomst til slutdestinationen.

Du vil som flypassager opleve, at flyselskabet afviser dit krav på økonomisk kompensation med den begrundelse, at forsinkelsen skyldes ekstraordinære omstændigheder.

Det er typisk en dårlig undskyldning.

Da der er mange penge på spil for flyselskabet, vil du desværre ofte opleve opleve, at flyselskabet uberettiget afviser dit berettigede krav på økonomisk kompensation med forkert begrundelse.

Eksempler på ekstraordinære omstændigheder, hvor retten ikke nødvendigvis giver dig kompensation, kan eksempelvis være ekstremt vejr, naturkatastrofer, terrortrusler og i nogle tilfælde også strejker. Disse ekstraordinære omstændigheder ligger som hovedregel uden for flyselskabets kontrol. Derfor bortfalder din ret til økonomisk kompensation ofte i de tilfælde.

I almindelighed dækker din rejseforsikring typisk kompensation for forsinket, bortkommet eller beskadiget bagage. Har du derfor en rejseforsikring, så bør du forhøre sig hos dit forsikringsselskab for at få udbetalt kompensation. Hvis du ikke har tegnet en rejseforsikring, skal du rette dit krav direkte til flyselskabet.

Vi anbefaler altid, at du tegner en rejseforsikring, der også dækker mistet eller beskadiget bagage, da vi ikke som inkassobureau kan hjælpe med forsikringsspørgsmål eller andre forhold omkring bagage.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Hovedreglen er, at hvis et forsinket fly kommer mindst tre timer senere frem til slutdestinationen end oprindeligt planlagt, så vil passagererne normalvis være berettiget til kompensation.

Hvis du bliver ombooket, fx ved et aflyst fly, og dit nye fly kommer mindst to timer senere frem til slutdestination end oprindeligt planlagt eller dit nye fly bliver fremrykket med enten to timer eller én time i forhold til din oprindelig flybillet, vil du også i de situationer normalvis være berettiget til kompensation.

Det afgørende for at få kompensation er, at du har oplevet et tidstab enten fordi, at du kommer senere frem til din slutdestination end oprindeligt planlagt, eller forbi din flyrejse bliver fremrykket i forhold til oprindeligt planlagt.

Det er dog aldrig varigheden af tidstabet, der bestemmer størrelsen af kompensationen, som derimod afhænger af afstanden mellem afgangslufthavn og slutdestination, samt hvorvidt du flyver til eller fra et EU-land.

På grund af de ofte store beløb, som flyselskaberne kommer til at skylde deres passagerer, er de normalvis ikke villige til at udbetale kompensationen.

Såfremt du ønsker det, kan du overdrage dit kompensationskrav til os, og inddriver vi kompensationskravet i vores eget navn helt uden økonomisk risiko for dig.

Vi foretager kreditorskiftet med den allerstørste professionalisme, og hvis vi mod forventning ikke har succes med at indkassere kompensationskravet, er vores indsats gratis for dig, da du ikke er part i sagen.

Du løber derfor ingen økonomisk risiko ved at overdrage dit kompensationskrav til os.

4.500 kroner i kompensation pr. passager er naturligvis mange penge.

Der er flere professionelle og seriøse erhvervsdrivende, der tilbyder transport af dit kompensationskrav med henblik på efterfølgende inddrivelse af den lovpligtige kompensation fra flyselskaber.

Hos os er kreditorskiftet altid det nødvendige første skridt således, at du er sikret mod at blive part i sagen, og når du overdrager kravet til os, vil du ikke længere have nogen ingen økonomisk risiko i forbindelse med inddrivelsen af kompensationen fra flyselskabet – og når flyselskabet har indfriet kravet, giver vi dig med sammen besked om, at dit tilgodehavende er klar til udbetaling.

Det er nemt, hurtigt og trygt at overdrage dit krav om kompensation til os, og vores kundetilfredshed på 4,7 ud af 5 på Trustpilot er din garanti for, at vi er dygtige til vores arbejde.

Når vi mener, at du bør overdrage dit kompensationskrav til os, skyldes det tre forhold – høj udbetaling, hurtighed og tryghed – som du kan læse mere om her.

Høj udbetaling – vi ønsker at give dig den højeste udbetaling, og derfor har vi en prisgaranti, hvilket betyder, at hvis du mod vores forventning finder en erhvervsdrivende med en højere betaling for dit kompensationskrav end os, sørger vi naturligvis for at udbetale differencen til dig. Vores prisgaranti kan du frit gøre gældende helt frem til, at vi har udbetalt dit tilgodehavende.

Hurtighed – vi har fokus på en effektiv inddrivelse for hurtigt at få kompensationskravet indfriet hos flyselskabet. Vores hurtige inddrivelsesproces starter med din overdragelse af kravet i vores online inddrivelsessystem, hvor alt håndteres digitalt fra kopier af flybilletter til underskrift af overdragelsesaftale. Når du har underskrevet overdragelsesaftalen, kontakter vi straks flyselskabet og underretter dem om kreditorskiftet og igangsætte inddrivelsen i vores navn. Om nødvendigt stævner vi flyselskabet for at få kompensationskravet udbetalt. Alt sker hurtigt og effektivt, og vi holder dig naturligvis informeret under hele processen.

Tryghed – vi benytter udelukkende vores eget datterselskab, der som autoriseret inkassovirksomhed er underlagt en række foranstaltninger fra Rigspolitiet omkring blandt andet forretningsgange, bankgaranti og godkendelse af alle medarbejdere. Autorisationen fra Rigspolitiet giver dig den største grad af sikkerhed for, at vi naturligvis kun arbejder sammen med en professionel og seriøs inkassovirksomhed.

Det er vores opgave at sørge for, at du får Danmarks højeste udbetaling af det kompensationskrav, der er rettet mod flyselskabet efter, at kravet er overdraget til os, og derfor giver vi dig naturligvis en prisgaranti.

Såfremt du kan dokumentere en mulighed for højere betaling for dit kompensationskrav, i det tilfælde at du havde overdraget dit kompensationskrav til andre end os, garanterer vi altid at matche denne højere udbetaling af din kompensation.

Ydermere er du sikret – uanset årsagen – at fra det tidspunkt, hvor vi underretter flyselskabet om kreditorskiftet, har du en fortrydelsesret på to uger til at annullere den indgåede overdragelsesaftale.

Fortrydelsesretten i de 14 dage efter flyselskabets underretning om kreditorskiftet er uindskrænket og du behøver heller ikke at begrunde en evt. annullering af vores indgåede aftale.

Prisgaranti, fortrydelsesret og vores kundetilfredshed på 4,7 ud af 5 på Trustpilot er alle et udtryk for den tryghed, du opnår ved overdrage dit krav til os.

Vi bestræber os altid på at vende tilbage til dig inden for de første 24 timer på alle hverdage.

Når du har overdraget dit kompensationskrav til os, kan du med sikkerhed forvente, at vi gør alt indenfor lovens rammer for at få kompensationskravet indfriet så hurtigt som muligt og med det bedst mulige resultat, så din ventetid i forhold til vores betaling for det overdragede kompensationskrav altid bliver så kort som muligt.

Inddrivelsesprocessen hos os består af kun tre faser:

Første trin – du indgår en aftale om kreditorskifte med os, så du ikke længere er part i sagen.

Anden trin – vi indkasserer i vores eget navn den overdragede kompensation fra flyselskabet.

Tredje trin – du modtager den aftalte betaling, så snart kravet viser sig at bestå.

Via netop et kreditorskifte er du sikret, at vi overtager alle udgifter, der må være forbundet med inddrivelsen af kompensationen fra flyselskabet. Hvis det viser sig, at kravet enten ikke består eller flyselskabet ikke er vederhæftigt, så indestår vi for alle påløbne udgifter.

I flere situationer kan kompensationskravet indkasseres indenfor typisk to til tre måneder, men flere flyselskaber trækker deres udbetaling af din kompensation i langdrag, hvilket på alle måder er udtryk for en dårlig service over for deres flypassagerer.

Det kan dog også være et udtryk for, at de mener, at der foreligger ansvarsfrihedsgrunde, der fritager dem for deres kompensationsforpligtigelse knyttet til den konkrete omtvistede flyvning.

Lovgivningen pålægger et såkaldt præsumptionsansvar på flyselskabet, og det betyder, at der er omvendt bevisbyrde og at det dermed er flyselskabet, der skal bevise, at de ikke skal indfri kravet om kompensation.

Det har som konsekvens, at den såkaldte standpunktsrisiko er placeret ved flyselskabet, der kort sagt skal kunne modbevise, at kompensationskravet eksisterer.

Det er med andre ord ikke nødvendigt for dig før kreditorskiftet, eller os efter kreditorskiftet, at skulle bevise, at der skal ske udbetaling af kompensation efter bestemmelserne i passagerrettighedsforordningen. Den bevisbyrde er udelukkende placeret ved flyselskabet.

I nogle situationer vælger flyselskabet at tilsidesætte vores krav om kompensation, enten fordi, at de udviser passivitet ved ikke at svare os på vores henvendelser eller fordi de påberåber sig ansvarsfrihedsgrunde, som de mener, bør fritage dem for at udbetale kompensation.

Det kan for eksempel være såkaldte luftfartsrestriktioner, som flyselskabet ofte hævder, har medført uventede problemer i enten afgangslufthavn eller ankomstlufthavn.

Ofte er der dog kun tale om dårlige undskyldninger – og flyselskabet skal altid kunne bevise deres udsagn. Sådan er lovgivningen. Såfremt flyselskaberne ikke kan bevise deres udsagn om fx luftfartsrestriktioner, så skal kompensationen straks udbetales.

Fra vi har sendt underretning om kreditorskifte til flyselskabet og anmodet om betaling af den udestående kompensation, giver vi flyselskabet en betalingsfrist på ti dage, jf. lovgivningen på området.

Hvis flyselskabet tilsidesætter deres forpligtigelse til at udbetale kompensationen, sender vi efter udløb af betalingsfristen et såkaldt påkrav med varsel om retslig inkasso. Her er betalingsfristen yderligere ti dage, jf. lovgivningen på området.

Hvis flyselskabet vælger at tilsidesætte både den indledende betalingsanmodning og det efterfølgende inkassovarsel, vælger vi i langt de fleste situationer at tage inddrivelsen af kompensationskravet videre til civilretten ved Danmarks Domstole for at få en domstolsprøvelse af kravet.

Lovgivningen i Danmark er helt klar på det område, og når en erhvervsdrivende, i dette tilfælde et flyselskab, har en gæld, skal den naturligvis indfries, og hvis flyselskabet ikke indbetaler kompensationen frivilligt, så har vi erhvervet søgsmålskompetencen og kan indbringe spørgsmålet om kompensation for domstolene med henblik på at tilvejebringe et eksekutionsgrundlag, der om nødvendigt kan tvangsfuldbyrdes via fogedretten.

Det er vores erfaring, at de færreste flypassagerer hverken har den tilstrækkelige tid eller lyst til at bære den økonomiske risiko i deres egen retssag, og derfor overdrages kravet via kreditorskifte til os, så vi kan træde ind som part i sagen, og herefter sørger vi for en tilbundsgående undersøgelse af, hvorvidt kravet består, og om flyselskabet er såkaldt vederhæftigt.

Vi vil samtidig under hele det udenretlige og det indenretlige inddrivelsesforløb holde dig behørigt informeret om processen, og når kravet er indfriet, straks udbetale dit tilgodehavende til dig.

Vi arbejder efter princippet ‘no cure, no pay’, hvilket betyder, at vi udelukkende betaler for det overdragede kompensationskrav i de situationer, hvor flyselskabet indfrier kravet.

Der væsentlige er her, at når vi har foretaget kreditorskifte, er du ikke længere part i sagen, og du kan derfor ikke blive pålagt nogen former for økonomiske forpligtigelser.

Vi har erhvervet din søgsmålskompetence, og det er din sikkerhed for, at vi arbejder målrettet og ihærdigt for at indkassere det kompensationskrav, som vi via kreditorskifte har fået overdraget fra dig.

I de situationer, hvor der ikke sker en udbetaling af økonomisk kompensation fra flyselskabet, sker der naturligvis ingen betaling for det overdragede kompensationskrav, og derved dækker vi alle omkostninger til inddrivelsen uden nogen former for udgiftsmæssige konsekvenser for dig.

Vi betaler alle udgifter til forsøget på inddrivelsen af uerholdelige kompensationskrav, uanset om det skyldes, at kravet ikke består efter bestemmelserne i passagerrettighedsforordningen eller om det skyldes flyselskabets manglende såkaldte vederhæftighed fx grundet rekonstruktion eller konkursbehandling.

Som følge af kreditorskiftet opnår du således en uindskrænket tabsgaranti mod alle former for udgifter, da du ikke længere er part i sagen, og du kan afvente, at vi får indkasseret kompensation og derefter kan udbetale dit tilgodehavende til dig.

Du er således via ‘no cure, no pay” princippet sikret mod enhver form for økonomisk risiko, da inkassationen foretages i vores navn og via vores erhvervede søgsmålskompetence.

Hvis vi mod forventning ikke får indfriet kompensationskravet hos flyselskabet, så sker der naturligvis heller ikke nogen betaling for det overdragede kompensationskrav.

Ydermere er der hos os selvfølgelig heller ingen skjulte gebyrer, omkostninger eller pristilføjelser i forbindelse med kreditorskiftet.

Åbenhed og transparens er afgørende værdier for os, når vi får overdraget dit kompensationskrav.

Når vi har haft succes med inddrivelsen af det overdragede kompensationskrav fra flyselskabet, udbetaler vi naturligvis straks dit tilgodehavende.

Kompensationen følger passagerrettighedsforordningens bestemmelser og flyselskabets økonomiske forpligtigelse ved et tidstab er således ved lov fastlagt til enten 250,00 euro, 400,00 euro eller 600,00 euro.

Ved overdragelse af kompensationskrav fra flere flypassagerer på den samme flyrejse multipliceres kompensationskravet tilsvarende.

Der er to betalingstakster til dig for det overdragede kompensationskrav.

Den første betalingstakst vedrører betaling for det overdragede kompensationskrav ved en succesfuld udenretlig inddrivelsesproces. Denne betalingstakst benyttes med andre ord, når kompensationskravet indfries af flyselskabet før, at det er nødvendigt med en inddrivelse af kravet via domstolene.

Den anden betalingstakst anvendes i de situationer, hvor det er nødvendigt at inddrive kompensationen via domstolene. Når det er nødvendigt for os at benytte indenretlig inddrivelse af det overdragede kompensationskrav, så anvendes nødvendigvis en lavere betalingstakst fra vores side.

Vi afholder i forbindelse med kreditorskiftet alle forpligtelser vedrørende indbetaling af moms, og de nedenfor nævnte beløb udbetales således ubeskåret til dig uden fradrag for moms.

Ved succesfuld udenretlig inddrivelse af det overdragede kompensationskrav modtager du betaling fra os på den fulde værdi af kompensationskravet fratrukket 75,00 euro ved et overdraget kompensationskrav på 250,00 euro, fratrukket 120,00 euro af et overdraget kompensationskrav på 400,00 euro og endelige fratrukket 180,00 euro ved et overdraget kompensationskrav på 600,00 euro.

Såfremt det er nødvendigt at benytte indenretlig inddrivelse af det overdragede kompensationskrav, så formindskes vores betaling med 37,50 euro i forhold til de 250,00 euro, 60,00 euro i forhold til de 400,00 euro og 90,00 euro i forhold til de 600,00 euro.

Såfremt flyselskabet har mulighed for at halvere udbetalingen af kompensationskravet efter bestemmelserne i passagerrettighedsforordningen, så halveres udbetalingerne til dig tilsvarende.

Du kan med andre ord kun tjene på at overdrage kompensationskravet til os, når vi herefter i vores navn, og for vores regning og risiko, kan stå for inddrivelsen af kompensationskravet fra flyselskabet.

Du løber ingen økonomisk risiko ved at overdrage dit kompensationskrav til os.

Det sker desværre alt for ofte, at flyselskabet nægter at udbetale den kompensation, som passagererne har ret til efter bestemmelserne i passagerrettighedsforordningen.

Op til 4.500 kroner i kompensation for hver enkelt passager er jo mange penge – også for flyselskaberne.

Når flyselskabet aktivt vælger at tilsidesætte deres udbetaling af kompensation, gør de det bl.a. forbi, at de ved, at langt de fleste passagerer ikke ønsker at føre en sag i deres eget navn mod flyselskab.

Flyselskabet ved udmærket godt, at de fleste passagerer finder det uoverskueligt og besværligt selv at inddrive deres kompensation fra flyselskabet.

I de situationer skal du blot sørge for at overdrage dit kompensationskrav til os. Så kan vi i vores navn, og dermed for vores regning og risiko, gennemføre inddrivelsen af kompensationskravet ved det ofte genstridige flyselskab, og det er uden, at du på nogen måde er part i sagen.

Vi vinder 95 % af de sager, hvor flyselskaberne indledningsvis har tilsidesat deres udbetaling af kompensation.

Når vi får udbetalt kompensationen fra flyselskabet, så sørger vi straks for at udbetale dit tilgodehavende, og da du ikke er part i sagen, løber du ingen økonomisk risiko ved overdrage dit krav til os.

Desværre er det hovedreglen, at flyselskaberne ikke vil udbetale den retmæssige kompensation på op til 4.500 kroner til hver enkelt af deres flypassagerer, der er ramt af flyforsinkelse eller flyaflysning.

Der er flere professionelle og seriøse inkassovirksomheder, der tilbyder at overtage dit kompensationskrav og inddrive den lovpligtige kompensation fra flyselskaber.

Hos os varetager vi først inddrivelsen af kompensationen efter, at kravet er overdraget til os, så vi i vores eget navn – og dermed for vores egen regning og risiko – kan inddrive kompensationskravet.

Via et kreditorskifte er du nemlig sikret, at vi træder ind i alle dine rettigheder og pligter, der må være forbundet med inddrivelsen af kompensationskravet.

Du får samtidig din betaling fra os, når værdien af det overdragede kompensationskrav er endeligt opgjort.

Der er ingen skjulte salærer eller gebyrer hos os. Vi arbejder med fuldstændig gennemsigtighed i vores priser og vilkår i forbindelse med et kreditorskifte.

Derfor har vi en gennemsnitlig tilfredshed på 4,7 ud af 5 på Trustpilot.

Det er din tryghed for god kundeservice og hurtig sagsbehandling.

Det er nemt og hurtigt at overdrage dit kompensationskrav til os. Alt foregår digitalt, og vi holder dig løbende opdateret fra det tidspunkt, hvor du overdrager dit krav til os frem til efter det tidspunkt, hvor dit tilgodehavende er blevet udbetalt til din bankkonto.

Du kan altid skrive til os per mail på kontakt@rejseforsinkelse.dk. Vi svarer selv i højsæsonen normalt fra arbejdsdag til arbejdsdag på alle modtagne mails.

Du er altid meget velkommen til at kontakte os for at høre, hvor langt vi er i at indkassere kompensationskravet, som du har overdraget til os, og herunder blive opdateret på status og evt. forhindringer, som vi er stødt på i vores dialog med flyselskabet, der skal indfri kompensationskravet.

Gør krav på din kompensation nu

Op til 4.500 kroner pr. passager