Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Den nemmeste og hurtigste måde at finde ud af, hvorvidt du kan have ret til 4.500 kroner i kompensation og erstatning, er at taste oplysningerne om din flyrejse i vores såkaldte “beregner” her på vores hjemmeside.

Vi har opsat beregneren, så de mange forskellige regler fra loven om erstatning ved forsinket fly, aflyst fly samt afvist boarding er sat op i en effektiv algoritme, der blandt andet beregner afstand mellem lufthavne, planlagt flyvetid versus reel flyvetid, årsager til forsinkelser og meget mere fra lovgivningen.

Når du har tastet oplysningerne om din flyrejse, så ser du med det samme, om det er muligt for dig at opnå økonomisk kompensation i forhold til lovgivningens regler – samt hvor mange penge, som loven foreskriver, at du kan få udbetalt fra flyselskabet.

Det er naturligvis gratis at benytte vores beregninger, og du behøver ikke efterfølgende at benytte vores autoriserede inkassovirksomhed, selv om du har penge til gode ved flyselskabet. Det bestemmer du helt selv.

Netop på grund af de store beløb, som flyselskaberne skylder deres passager, er de ofte uvillige til at udbetale erstatninger. På denne baggrund anbefaler vi dog altid, at du beder enten os eller et andet autoriseret inkassobureau om at overtage din fordring og inddrive de penge, som flyselskabet skylder dig.

Vi er autoriseret til at få overdraget din fordring og inddrive dine penge. Vi gør det med glæde og med den allerstørste professionalisme.

Når du har krav på erstatning på grund af en flyforsinkelse, flyaflysning, misset forbindelsesfly eller nægtet boarding, så går vi om nødvendigt hele vejen til Højesteret for, at få succes med inddrivelse af dine penge.

Hvis vi ikke har succes med at inddrive dine penge, er vores indsats under alle omstændigheder gratis for dig. Du løber derfor ingen risiko ved at lade os overtage din fordring og inddrive dine penge for dig.

Vi vil under alle omstændigheder anbefale dig, at du ikke lader en juridisk rådgiver stå for din inddrivelse. Juridiske rådgivere kan måske hjælpe dig med at skrive til flyselskabet, men de mangler Rigspolitiets autorisation til at inddrive erstatningen via en inkassoproces, der ofte er det eneste, som flyselskaberne har respekt for. Flyselskaberne ønsker ikke retslig inkasso. Derfor er et inkassobureau ofte den eneste vej for dig til at få din erstatning udbetalt fra flyselskabet.

Vi sørger altid for, at du får Danmarks højeste udbetaling af din økonomiske kompensation efter fratræk af salær.

Det er vores klare mission at være Danmarks billigste, når du har brug for inddrivelse af din kompensation og erstatning.

Vores match af salær gælder for den enkelte klient for en afgrænset periode, der starter med den dato, hvor af du giver os fuldmagt til at inddrive dine penge, og som slutter med datoen for vores fremsendelse af vores udbetalingsbekræftelse til dig.

Såfremt du indenfor denne periode kan dokumentere, at der er et inkassobureau, der afregner et samlet set lavere salær end os, så sørger vi altid for at beregne et enslydende salær overfor dig.

Ingen må være billigere end os.

Med andre ord er du sikker på markedets laveste salær og dermed Danmarks højeste udbetaling.

Vi er autoriseret til at få overdraget din fordring og inddrive dine penge. Vi gør det med glæde og med den allerstørste professionalisme.

Når du har krav på erstatning på grund af en flyforsinkelse, flyaflysning, misset forbindelsesfly eller nægtet boarding, så går vi om nødvendigt hele vejen til Højesteret for, at få succes med inddrivelse af dine penge.

Vi bestræber os altid på at vende tilbage til dig inden for de første 24 timer på alle hverdage.

Når du har givet os fuldmagt til at overtage din fordring og inddrive dine penge fra flyselskabet, kan du med sikkerhed forvente, at vores inkassator gør alt indenfor lovens rammer for at få dine penge inddrevet så hurtigt så muligt og med det bedst mulige resultat, så din ventetid altid bliver så kort som muligt.

Din succes er vores succes.

I flere situationer kan dine penge inddrives inden for et par uger, men der er desværre fortsat mange flyselskaber, der ikke har ambitioner om at overholde lovgivningen.

Disse flyselskaber trækker deres udbetaling af din kompensation og erstatning i langdrag, hvilket på alle måder er udtryk for en dårlig service over for dig som flypassager.

Disse flyselskaber tager vi uden omkostninger for dig i retten.

Flyselskaber med en politik om at trække udbetalingen af økonomisk kompensation i langdrag er en af hovedårsagerne til, at du skal vælge et autoriseret inkassobureau til at inddrive din erstatning.

Vi ligger altid til grund for vores inddrivelse af dine penge, at erstatningens eksistens og omfang på forhånd er fastslået i forhold til lovens regler om flypassagers rettigheder. Det er med andre ord flyselskabet, der skal bevise, at de ikke skal betale dig kompensation og erstatning.

Det betyder, at den såkaldte standpunktsrisiko alene er placeret ved flyselskabet, der således skal kunne modbevise, at du har krav på en erstatning. Det er med andre ord ikke nødvendigt for dig, eller os, at skulle bevise, at du har ret til erstatning.

Vi vil under alle omstændigheder anbefale dig, at du ikke lader en juridisk rådgiver stå for din inddrivelse. Juridiske rådgivere kan måske hjælpe dig med at skrive til flyselskabet, men de mangler Rigspolitiets autorisation til at inddrive erstatningen via en inkassoproces, der ofte er det eneste, som flyselskaberne har respekt for.

Flyselskaberne ønsker ikke retslig inkasso. Derfor er et inkassobureau ofte den eneste vej for dig til at få din erstatning udbetalt fra flyselskabet.

Du er altid meget velkommen til at kontakte os for at høre, hvor langt vi er i at inddrive dine penge og blive opdateret på status og eventuelle forhindringer, som vi er stødt på i vores dialog med dit flyselskab.

Vi er autoriseret til at få overdraget din fordring og inddrive dine penge. Vi gør det med glæde og med den allerstørste professionalisme.

Når du har krav på erstatning på grund af en flyforsinkelse, flyaflysning, misset forbindelsesfly eller nægtet boarding, så går vi om nødvendigt hele vejen til Højesteret for, at få succes med inddrivelse af dine penge.

I nogle situationer nægter flyselskabet desværre at udbetale din retmæssige erstatning, fordi de enten ikke svarer os på vores henvendelser eller fordi de påberåber sig ekstraordinære omstændigheder, som de hævder, at de ikke kan have indflydelse på. Det kan for eksempel være vejrmæssige omstændigheder, som flyselskabet ofte hævder har medført unødige forsinkelser i enten afgangslufthavn eller ankomstlufthavn.

Ofte er der dog kun tale om dårlige undskyldninger – og de skal altid kunne bevise deres påstand. Sådan er reglerne.

Såfremt flyselskaberne ikke kan bevise deres påstand, så skal du have din kompensation.

Op til 4.500 kroner pr. passager.

Vi ligger således altid til grund for vores inddrivelse af dine penge, at erstatningens eksistens og omfang på forhånd er fastslået i forhold til lovens regler om flypassagers rettigheder.

Det betyder, at den såkaldte standpunktsrisiko alene er placeret ved flyselskabet, der således skal kunne modbevise, at du har krav på en erstatning. Det er med andre ord ikke nødvendigt for dig, eller os, at skulle bevise, at du har ret til erstatning.

Vi vil under alle omstændigheder anbefale dig, at du ikke lader en juridisk rådgiver stå for din inddrivelse. Juridiske rådgivere kan måske hjælpe dig med at skrive til flyselskabet, men de mangler Rigspolitiets autorisation til at inddrive erstatningen via en inkassoproces, der ofte er det eneste, som flyselskaberne har respekt for. Flyselskaberne ønsker ikke retslig inkasso. Derfor er et inkassobureau ofte den eneste vej for dig til at få din erstatning udbetalt fra flyselskabet.

Når flyselskabet nægter at udbetale erstatning, så vælger vi derfor i langt de fleste situationer at tage inddrivelsen af dine penge direkte videre til enten fogedretten, byretten eller luftfartsmyndighedernes klagenævn i det pågældende EU-land.

Vi arbejder efter princippet “no cure, no pay”, hvilket betyder, at vi kun beregner et salær i de situationer, hvor flyselskabet accepterer at udbetale økonomisk kompensation til dig. Det er din sikkerhed for, at vi arbejder målrettet og ihærdigt for at inddrive din berettigede økonomiske kompensation.

I de situationer, hvor der ikke sker en udbetaling af økonomisk kompensation fra flyselskabet, så beregnes der naturligvis ikke et salær, og alle omkostninger til inddrivelsen dækkes fuldt ud af os uden økonomiske konsekvenser for dig.

Føres din sag videre i retssystemet eller til luftfartsmyndighedernes klagenævn så afholder vi ligeledes alle omkostninger som for eksempel advokatsalærer og retsgebyrer. Vi opererer derfor på alle områder efter ”no cure, no pay”-princippet og modtager kun salær ved flyselskabets udbetaling af økonomisk kompensation til dig.

Der er ingen yderligere omkostninger for dig. Det garanterer vi!

Vi er autoriseret til at få overdraget din fordring og inddrive dine penge. Vi gør det med glæde og med den allerstørste professionalisme.

Når du har krav på erstatning på grund af en flyforsinkelse, flyaflysning, misset forbindelsesfly eller nægtet boarding, så går vi om nødvendigt hele vejen til Højesteret for, at få succes med inddrivelse af dine penge.

Hvis du mod forventning ikke får økonomisk erstatning af flyselskabet, så opkræver vi i sagens natur heller ikke noget salær. Vi arbejder altid efter princippet “no cure, no pay”, så du betaler aldrig for vores inddrivelse, hvis dine penge mod forventning ikke kan hentes hjem til dig.

Du kan med andre ord kun tjene penge på at lade os stå for inddrivelsen af din retmæssige erstatning fra flyselskabet. Du løber ingen risiko.

Du er som vores klient samtidig dækket af en ordning, hvor vi love dig Danmarks højeste udbetaling af kompensation. Der er nemlig efter vores kendskab ikke noget inkassobureau, der kan gøre inddrivelsen af din erstatning billigere end os, og vi tilbyder på denne baggrund altid at matche eventuelle salærer, der er lavere end vores. Med denne ordning er du altid sikret det laveste salær.

I de situationer, hvor flyselskabet ikke udbetaler erstatning til dig, så betaler du som sagt heller ikke noget salær til os. I de situationer er overdragelsen af din fordring og vores inddrivelse som sagt altid gratis for dig som vores klient. Den garanti gælder naturligvis uden nogen former for undtagelser.

Hos os er der selvfølgelig heller ingen skjulte gebyrer, omkostninger eller pristilføjelser.

Åbenhed er en afgørende værdi for vores inkassovirksomhed.

Når vi har haft succes med inddrivelsen af dine penge fra flyselskabet, betaler du et inkassosalær til os. Vores inkassosalær beregnes for alle de af vores klienters inddrivelser, der afsluttes inden udtagelse af stævning eller indbringelse for luftfartsmyndighedernes klagenævn uanset, hvilket EU-land det drejer sig om.

Vores inkassosalær svarer højst til 24 % + moms af den inddrevne kompensation.

Det med småt: Der ydes efter EU-Forordning 261/2004 altid kompensation efter seks faste rammebeløb. Det betyder for dig som klient, at ved udenretlig inddrivelse så beregnes et inkassosalær på 75,00 euro ved artikel 7, stk. 1, litra a. Der beregnes et salær på 120,00 euro ved artikel 7, stk. 1, litra b og ved artikel 7, stk. 1, litra c beregnes et salær på 180,00 euro. Tilsvarende beregnes et salær på 37,50 euro ved artikel 7, stk. 2, litra a. Der beregnes et salær på 60,00 euro ved artikel 7, stk. 2, litra b og ved artikel 7, stk. 2, litra c beregnes et salær på 90,00 euro. Ved udenretlig inddrivelse af flere tilgodehavende fra samme flyrejse multipliceres salæret tilsvarende. Alle de nævnte beløb er selvfølgelig inkl. moms.

I de situationer, hvor flyselskabet nægter at udbetale din økonomiske kompensation, og hvor det er nødvendigt enten at udtage stævning eller foretage indbringelse for luftfartsmyndighedernes klagenævn, pålægger vi et ekstra retssalær. Retssalæret dækker alle vores omkostninger til oversættelse til fremmedsprog, advokater, retsgebyrer og administration uanset hvilket EU-land, det drejer sig om.

Dette retssalær svarer højst til 12 % + moms af den inddrevne kompensation.

Det med småt: Der ydes som sagt efter EU-Forordning 261/2004 kompensation efter seks faste rammebeløb. Det betyder for dig som klient, at ved indenretlig inddrivelse så beregnes et retssalær på 37,50 euro ved artikel 7, stk. 1, litra a. Der beregnes et salær på 60,00 ved artikel 7, stk. 1, litra b og ved artikel 7, stk. 1, litra c beregnes et salær på 90,00 euro. Tilsvarende beregnes et salær på 18,75 euro ved artikel 7, stk. 2, litra a. Der beregnes et salær på 30,00 euro ved artikel 7, stk. 2, litra b og ved artikel 7, stk. 2, litra c beregnes et salær på 45,00 euro. Ved indenretlig inddrivelse af flere tilgodehavende fra samme flyrejse multipliceres salæret tilsvarende. Alle de nævnte beløb er selvfølgelig inkl. moms.

Der er ingen andre omkostninger for dig udover det nævnte inkassosalær og et eventuelt retssalær, uanset om vi skal skal gennem flere retsinstanser for at inddrive dine penge og om nødvendigt helt til Højesteret.

Vi er autoriseret til at få overdraget din fordring og inddrive dine penge. Vi gør det med glæde og med den allerstørste professionalisme.

Det er desværre ofte hovedreglen, at flyselskabet rutinemæssigt afviser at betale den erstatning, som du har ret til.

Det gør de, fordi loven om økonomisk kompensation til flypassager ved forsinket fly, aflyst fly og afvist boarding koster flyselskaberne rigtig mange penge hvert år. Så er det lettere og meget billigere at nægte udbetaling af dine penge.

Op til 4.500 kroner i kompensation og erstatning pr. passager er mange penge.

I de situationer skal du blot lade os om at stå for inddrivelsen af dine penge.

Det er derfor, at der findes inkassovirksomheder autoriseret af Rigspolitiet. Vi er specialiserede i at få overdraget din fordring og inddrive dine penge, og om nødvendigt inddrive din penge via stævninger og retssystemet.

Vi tager kun vores salær, hvis vi har succes med vores inddrivelse – og ellers har vi arbejdet gratis for dig.

Vi sikrer dig desuden, at vi har Danmarks laveste salær, der samtidig er din tryghed for Danmarks højeste udbetaling.

Ud af en skala, hvor 5 er den højeste kundetilfredshed, har vi en unik høj tilfredshed på 4,8 jævnfør Trustpilot. Det giver os fem stjerner i kundetilfredshed.

Vi ligger altid til grund for for overdragelsen af din fordring og vores inddrivelse af dine penge, at erstatningens eksistens og omfang på forhånd er fastslået i forhold til lovens regler om flypassagers rettigheder.

Det betyder, at den såkaldte standpunktsrisiko alene er placeret ved flyselskabet, der således skal kunne modbevise, at du har krav på en erstatning. Det er med andre ord ikke nødvendigt for dig, eller os, at skulle bevise, at du har ret til erstatning.

Flyselskabet skal bevise, at de ikke skylder dig penge.

Vi vil under alle omstændigheder anbefale dig, at du ikke lader en juridisk rådgiver stå for din inddrivelse. Juridiske rådgivere kan måske hjælpe dig med at skrive til flyselskabet, men de mangler Rigspolitiets autorisation til at inddrive erstatningen via en inkassoproces, der ofte er det eneste, som flyselskaberne har respekt for. Flyselskaberne ønsker ikke retslig inkasso.

Derfor er et autoriseret inkassobureau ofte den eneste vej for dig til at få din erstatning udbetalt fra flyselskabet.

Vi er autoriseret til at få overdraget din fordring og inddrive dine penge. Vi gør det med glæde og med den allerstørste professionalisme.

Når du har krav på erstatning på grund af en flyforsinkelse, flyaflysning, misset forbindelsesfly eller nægtet boarding, så går vi om nødvendigt hele vejen til Højesteret for, at få succes med inddrivelse af dine penge.

Desværre er det hovedreglen, at flyselskaberne ofte ikke vil udbetale de retmæssige erstatninger op til 4.500 kroner til flypassager, der er ramt af flyforsinkelse, flyaflysning eller som er blevet nægtet boarding.

Flyselskaberne gør konsekvent alt, hvad de kan for at vanskeliggøre udbetalingen af erstatningen.

I de situationer står du ofte overfor umulig opgave med hensyn til inddrivelse af dine penge – og netop derfor er det en fordel at benytte et autoriseret inkassobureau.

Som autoriseret inkassovirksomhed er alle vores inkassatorer godkendt af Rigspolitiet og de har møderet både ved byretten og ved fogedretten.

Vi er autoriseret til at få overdraget din fordring og inddrive dine penge. Vi gør det med glæde og med den allerstørste professionalisme.

Når du har krav på erstatning på grund af en flyforsinkelse, flyaflysning, misset forbindelsesfly eller nægtet boarding, så går vi om nødvendigt hele vejen til Højesteret for, at få succes med inddrivelse af dine penge.

Du kan uden risiko benytte os til at få overdraget din fordring og inddrive din berettigede erstatning. Vi tager nemlig kun salær, når vi har haft succes med inddrivelse af dine penge fra flyselskabet. Det hedder populært “no cure, no pay” og er din garanti for, at vi gør alt indenfor lovens ramme for, at du får din erstatning.

Ved at benytte vores inkassobureau overfor luftfartsselskaberne er du samtidig sikret Danmarks laveste salær, og hvis du mod vores forventning kan finde en billigere pris, så har vi selvfølgelig et prismatch, der som ordet siger, sikrer dig, at vi matcher alle priser. Vores prismatch er din tryghed for, at du beholder flest mulige penge af din retmæssige erstatning fra luftfartsselskabet.

Vi ligger altid til grund for vores inddrivelse af dine penge, at erstatningens eksistens og omfang på forhånd er fastslået i forhold til lovens regler om flypassagers rettigheder.

Det betyder, at den såkaldte standpunktsrisiko alene er placeret ved flyselskabet, der således skal kunne modbevise, at du har krav på en erstatning. Det er med andre ord ikke nødvendigt for dig, eller os, at skulle bevise, at du har ret til erstatning.

Vi vil under alle omstændigheder anbefale dig, at du ikke lader en juridisk rådgiver stå for din inddrivelse. Juridiske rådgivere kan måske hjælpe dig med at skrive til flyselskabet, men de mangler Rigspolitiets autorisation til at inddrive erstatningen via en inkassoproces, der ofte er det eneste, som flyselskaberne har respekt for. Flyselskaberne ønsker ikke retslig inkasso. Derfor er et inkassobureau ofte den eneste vej for dig til at få din erstatning udbetalt fra flyselskabet.

Der er ingen skjulte salærer eller gebyrer hos os. Vi arbejde med fuldstændig gennemsigtighed i vores priser og vilkår. Derfor har vi en gennemsnitlig tilfredshed på 4,8 ud af 5 på Trustpilot. Det giver os fem stjerner i Trustscore. Det er din tryghed for god kundeservice og hurtig sagsbehandling.

Det er nemt og hurtigt at oprette din klagesag i vores system og vi stiller selvfølgelig en gratis telefonisk hotline til rådighed, hvis du har spørgsmål til os. Vi gør alt for at gøre det let for dig at få udbetalt din erstatning fra flyselskabet.

Rejseforsinkelse.dk har vores egen autoriserede inkassovirksomhed med hovedsæde i Aarhus. Vores postadresse er på Møllegade 32, 8000 Aarhus C.

Du kan skrive til os per mail på kontakt@rejseforsinkelse.dk. Vi svarer selv i højsæsonen normalt fra dag til dag på alle modtagne mails.

Vores kundeservice på telefon 70 66 66 00 er åbne fra klokken 12 til klokken 16 på alle hverdage. Der sidder vi også klar til at hjælpe dig.

Hvad betyder loven for dig?

Kompensationens størrelse er fastlagt efter to forhold; dels hvor langt du flyver, og dels hvor lang tid du er forsinket. Du kan således være berettiget til følgende økonomisk kompensation pr. passager:

- 250 euro (1.875 kroner) – mere end to timer forsinket på en flyvning på op til 1.500 km
- 400 euro (3.000 kroner) – mere end tre timer forsinket på en flyvning på 1.500-3.500 km eller inden for EU
- 600 euro (4.500 kroner) – mere end fire timer forsinket på en flyvning på over 3.500 km uden for EU.

I de tilfælde, hvor dit fly er aflyst under to uger før afgang, og du ankommer til din slutdestination senest fire timer efter oprindeligt antaget, kan flyselskabet halvere kompensationsbeløbet.

Flypassagerer har som hovedregel også ret til forplejning og to gratis telefonopkald eller e-mails allerede efter to timers forsinkelse.

Hvis din forsinkelse trækker yderligere ud, er flyselskabet også forpligtet til at tilbyde at indkvartere dig på et hotel i ventetiden og betale din transport til og fra lufthavnen.

Det er ikke altid flyselskaberne gør dig opmærksom på, at du også har rettigheder i ventetiden. Sørg derfor altid for at gemme kvitteringer på de ekstraomkostninger, du har i din ventetid. Disse ekstraomkostninger kan vi i hjælpe dig med at få refunderet i forbindelse med inddrivelse af dine penge.

Kommer du forsinket frem til din slutdestination – eller kommer du slet ikke frem – har du klare rettigheder som flypassager. Rettighederne er bestemt efter, hvor længe du er forsinket, og hvor langt du skal flyve.

Dit krav på økonomisk kompensation afhænger af årsagen til forsinkelsen. Retten til økonomisk kompensation bortfalder således, hvis det er tale om såkaldte ekstraordinære omstændigheder, der er årsagen til forsinkelsen.

Hvorvidt du kan kræve erstatning fra flyselskabet for dit forsinkede fly afhænger af årsagen til forsinkelsen. De hyppigste årsager, der i langt de fleste tilfælde berettiger dig til kompensation, er tekniske problemer, sygdom hos besætning og fly ramt af fugle. I nogle situationer kan det være dårligt vejr, strejker i lufthavnen eller terror, der ligger til grund for forsinkelsen. I disse heldigvis usædvanlige situationer er det kun i nogle tilfælde muligt at opnå økonomisk kompensation.

Hvis du er to timer forsinket på en kort flyvning, tre timer forsinket på en mellemlang flyvning eller fire timer forsinket på en lang flyvning, har du ofte ret til økonomisk kompensation på op til 4.500 kroner pr. passager samt mad og drikke i ventetiden og transport til hotel, hvis overnatning er nødvendig.

Bliver dit fly aflyst, har du ofte ret til økonomisk kompensation. Det afhænger af, hvad årsagen til aflysningen er, og hvornår flyselskabet annoncerer aflysningen. Du kan således have ret til økonomisk kompensation, når flyselskabet annoncerer aflysningen under syv dage før afgang, og du ankommer til din slutdestination senere end to timer efter først planlagt – eller hvis flyselskabet melder aflysningen under to uger før afgang, og du ankommer senere end fire timer efter forventet ankomst.

Hvis du bliver omdirigeret, og du ankommer inden for nedenstående tidsrammer, kan flyselskabet halvere din økonomiske kompensation:

- Under to timer efter forventet på en kort flyvning under 1.500 km
- Under tre timer efter forventet på en flyvning på 1.500 – 3.500 km eller inden for EU
- Under fire timer efter forventet på en flyvning på over 3.500 km uden for EU.

Ud over økonomisk kompensation ved en aflysning, kan du også have ret til yderligere godtgørelse i ventetiden. Det omfatter måltider og forfriskninger, telefonopkald eller e-mail, hotel samt transport til hotel, hvis overnatning bliver nødvendig.

Passagerrettighederne gælder også, hvis du står i en situation, hvor dit fly er overbooket, og du som konsekvens bliver nægtet boarding. Dine rettigheder kan i de situationer både indebære refusion af flybillettens pris, betalt mad og drikke, mens du venter på en ny afgang, og en økonomisk kompensation fra flyselskabet på op til 4.500 kroner pr. passager.

Der er dog ikke tale om boardingafvisning, hvis afvisningen skyldes din egen mangelfulde legitimation, dit egen mangelfulde visum eller anden indrejsetilladelse, for sen check-in, afvisning grundet sikkerheds- eller helbredsmæssige årsager eller du på anden måde ikke har overholdt flyselskabets vilkår og betingelser.

Svaret er “ja”. Hvis en mellemlanding er årsag til en forsinkelse, så gælder loven stadig.

Lovgivningen omkring flyselskabers forpligtigelse gælder både ved direkte flyvninger mellem afgangslufthavn og slutdestination – og ved flyvninger med én eller flere mellemlandinger før, du er fremme ved din slutdestination.

Der ses alene på den samlede forsinkelse ved ankomsten til din slutdestination. Det betyder eksempelvis, at hvis din første mellemlanding kun er 45 minutter forsinket, men denne forsinkelse medfører alligevel, at du ikke kan nå dit næste fly, så er du som ofte berettiget til økonomisk kompensation.

Reglerne for økonomisk kompensation ved forsinkelser, aflysninger og overbookinger gælder i hele EU samt i de lande, der har tilvalgt EU-forordningen. Her kan du se en alfabetisk liste over de dækkede lande:

Albanien
Belgien
Bosnien Herzegovina
Bulgarien
Cypern
Danmark
Estland
Finland inkl. Ålandsøerne
Frankrig inkl. Fransk Guyana, Martinique, Mayotte, Saint Martin, Guadeloupe og Réunion
Grækenland
Holland
Irland
Island
Italien inkl. Campione d'Italia og Livigno
Kosovo
Kroatien
Letland
Liechtenstein
Litauen
Luxembourg
Makedonien
Malta
Montenegro
Norge
Polen
Portugal inkl. Madeira og Azorerne
Rumænien
Schweiz
Serbien
Slovakiet
Slovenien
Spanien inkl. Ceuta, Melilla og De Kanariske Øer
Storbritannien inkl. Gibraltar
Sverige
Tjekkiet
Tyrkiet
Tyskland inkl. Büsingen am Hochrhein
Ungarn
Østrig

Lovgivningen gælder ved alle flyvninger, der starter i disse lande. Derudover er flyvninger med afgang uden for disse lande, men med ankomst i et af landene dækket, hvis flyselskabet er registeret med base i et af de dækkede lande. Følgende flyafgange og flyankomster er med andre ord dækket af lovgivningen:
- Afgang i et af landene og ankomst i et af landene: Alle flyselskaber
- Afgang i et af landene og ankomst uden for landene: Alle flyselskaber
- Afgang uden for landene og ankomst i et af landene: Flyselskaber baseret i et af landene
- Afgang uden for landene og ankomst uden for landene: Ingen flyselskaber

Loven gælder med andre ord stort set alle flyrejse indenfor EU, samt til og fra EU.

Lovgivningen gælder såvel for ordinære ruteflyselskaber, lavprisselskaber som charterflyselskaber. Der findes på denne baggrund mange forskellige flyselskaber i EU, der er forpligtiget til at give dig økonomisk kompensation i henhold til reglerne.

Som eksempler på disse EU-baserede flyselskaber kan i alfabetisk rækkefølge blandt andre nævnes:
Air France
Alitalia
British Airways
Finnair
KLM
Norwegian
Ryanair
SAS
TUI

Vær også opmærksom på, at nogle EU-baserede flyselskaber arbejder tæt sammen med flyselskaber, der er registreret uden for EU. Air France fra Frankrig arbejder eksempelvis tæt sammen med Delta Airlines fra USA. Der findes naturligvis en del flyselskaber, der ikke er registreret i EU. Som eksempler på disse flyselskaber kan i alfabetisk rækkefølge nævnes:
American Airlines
United Airlines
Air Canada
Delta Airlines
Egypt Air
Emirates

Igen skal du her være opmærksom på, at flere flyselskaber registreret uden for EU har et tæt samarbejde med en række EU-baserede flyselskaber. Delta Airlines fra USA arbejder eksempelvis tæt sammen med KLM og Air France.

Samlet set kan der være mange forskellige udfald omkring muligheden for at få økonomisk kompensation.

Ifølge danske regler for forældelsesfrist for økonomiske krav kan du inddrive penge, hvor kravet ikke er ældre end tre år.

Har du derfor været flypassager på et fly, der var forsinket eller aflyst, eller er du blevet nægtet boarding på en flyrejse inden for de sidste tre år, så har du som udgangs ret til økonomisk kompensation fra flyselskabet.

Du skal fortsat være i besiddelse af de relevante oplysninger fra din flybillet, din faktura eller dit boardingkort.

Erstatningen følger passageren, og dermed ikke den person eller virksomhed, der har betalt billetten. Det betyder, at hvis du bliver forsinket på en forretningsrejse, er det dig som flypassager, der skal kræve den økonomiske kompensation fra flyselskabet.

I de tilfælde, hvor eksempelvis dine indsamlede rabatpoint indgår i virksomhedens firma- eller rejsepolitik, så vil den økonomiske kompensation også hyppigt tilfalde din arbejdsgiver.

Der er ingen forskel i dine rettigheder, selvom der er tale om en pakkerejse, der inkluderer for eksempel både fly, hotel, forplejning m.v. Du er stadig dækket af loven om økonomisk kompensation ved forsinket ankomst til slutdestinationen.

Du vil som flypassager opleve, at flyselskabet afviser dit krav på økonomisk kompensation med den begrundelse, at forsinkelsen skyldes ekstraordinære omstændigheder.

Det er typisk en dårlig undskyldning.

Da der er mange penge på spil for flyselskabet, vil du desværre ofte opleve opleve, at flyselskabet uberettiget afviser dit berettigede krav på økonomisk kompensation med forkert begrundelse.

Vi ligger derfor altid til grund for vores inddrivelse af dine penge, at erstatningens eksistens og omfang på forhånd er fastslået i forhold til lovens regler om flypassagers rettigheder.

Det betyder, at den såkaldte standpunktsrisiko alene er placeret ved flyselskabet, der således skal kunne modbevise, at du har krav på en erstatning. Det er med andre ord ikke nødvendigt for dig, eller os, at skulle bevise, at du har ret til erstatning.

Når flyselskabet nægter at udbetale erstatning, så vælger vi derfor i langt de fleste situationer at tage inddrivelsen af dine penge direkte videre til enten fogedretten, byretten eller luftfartsmyndighedernes klagenævn i det pågældende EU-land.

Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, at du ved forsinkelser, der skyldes problemer med flyet inkl. tekniske fejl, lasten eller besætningen, så har du i mange tilfælde krav på økonomiske kompensation. Det kræver ofte en retslig afgørelse, hvorvidt din forsinkelse skyldes ekstraordinære omstændigheder eller ej.

Eksempler på ekstraordinære omstændigheder, hvor retten ikke nødvendigvis giver dig kompensation, kan eksempelvis være ekstremt vejr, naturkatastrofer, terrortrusler og i nogle tilfælde også strejker. Disse ekstraordinære omstændigheder ligger som hovedregel uden for flyselskabets kontrol. Derfor bortfalder din ret til økonomisk kompensation ofte i de tilfælde.

Hvis vi ikke for succes med inddrivelsen af din forventede økonomisk kompensation, er vores arbejde under alle omstændigheder gratis for dig.

Vi vil under alle omstændigheder anbefale dig, at du ikke lader en juridisk rådgiver stå for din inddrivelse. Juridiske rådgivere kan måske hjælpe dig med at skrive til flyselskabet, men de mangler Rigspolitiets autorisation til at inddrive erstatningen via en inkassoproces, der ofte er det eneste, som flyselskaberne har respekt for. Flyselskaberne ønsker ikke retslig inkasso. Derfor er et inkassobureau ofte den eneste vej for dig til at få din erstatning udbetalt fra flyselskabet.

I almindelighed dækker din rejseforsikring typisk erstatning for forsinket, bortkommet eller beskadiget bagage. Har du derfor en rejseforsikring, så bør du forhøre sig hos dit forsikringsselskab for at få udbetalt erstatning. Hvis du ikke har tegnet en rejseforsikring, skal du rette dit krav direkte til flyselskabet.

Vi anbefaler altid, at du tegner en rejseforsikring, der også dækker mistet eller beskadiget bagage, da vi ikke som inkassobureau kan hjælpe med forsikringsspørgsmål eller andre forhold omkring bagage.

Gør krav på din erstatning nu

Op til 4.500 kroner pr. passager