Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Den nemmeste og hurtigste måde at finde ud af, hvorvidt du kan have ret til erstatning, er at taste oplysningerne om din flyrejse her på vores side.

Når du har tastet oplysningerne, så fortæller vi dig med det samme, om det er vores juridiske vurdering, at det er muligt for dig at opnå økonomisk kompensation – samt hvor mange penge, som vi vurderer, at du kan få fra flyselskabet.

Lovgivningen på området er komplekst og på denne baggrund er flyselskaberne ofte uvillige til at udbetale erstatninger. På denne baggrund anbefaler vi altid, at du opretter din klagesag hos os.

Hvis vi ikke skaffer dig økonomisk kompensation, er vores juridiske indsats under alle omstændigheder gratis for dig. Du løber derfor ingen risiko ved at lade os tage sig af din klagesag.

Vi udsteder en garanti til dig som klient, at du får Danmarks højeste udbetaling af økonomisk kompensation efter fratræk af salær.

Garantien gælder for den enkelte klient for en afgrænset periode, der starter med datoen for overdragelse af din klagesag til os, og som slutter med datoen for vores fremsendelse af udbetalingsbekræftelse til dig.

Såfremt du indenfor denne periode kan dokumentere, at der er et inkassobureau, der afregner et samlet set lavere salær end os, så garanterer vi at beregne et enslydende salær overfor dig.

Med andre ord er du altid garanteret markedets laveste salær og dermed Danmarks højeste udbetaling.

Vi arbejder efter princippet “no cure, no pay”, hvilket betyder, at vi kun beregner et salær i de situationer, hvor flyselskabet accepterer at udbetale økonomisk kompensation til dig. Det er din sikkerhed for, at vi arbejder målrettet og ihærdigt for at sikre din berettigede økonomiske kompensation.

I de situationer, hvor der ikke sker en udbetaling af økonomisk kompensation fra flyselskabet til dig, så beregnes der ikke et salær, og klagesagens omkostninger dækkes fuldt ud af os uden økonomiske konsekvenser for dig.

Føres din sag videre i retssystemet eller til luftfartsmyndighedernes klagenævn så afholder vi alle omkostninger som for eksempel advokatsalærer og retsgebyrer. Vi opererer derfor på alle områder efter ”no cure, no pay”-princippet og modtager kun salær ved flyselskabets udbetaling af økonomisk kompensation til dig. Der er ingen yderligere omkostninger for dig.

Hvis du mod forventning ikke får økonomisk erstatning af flyselskabet, så opkræver vi i sagens natur heller ikke noget salær. Vi arbejder altid efter princippet “no cure, no pay”, så du får al vores juridiske rådgivning gratis, hvis din erstatning mod forventning ikke kan hentes hjem til dig.

Du er som vores klient også dækket af en garantiordning, hvor vi garanterer dig Danmarks højeste udbetaling af kompensation. Der er efter vores kendskab ikke noget inkassobureau, der kan gøre inddrivelsen af din erstatning billigere end os, og vi tilbyder på denne baggrund altid at matche eventuelle salærer, der er lavere end vores.

Med denne garantiordning er du altid sikret markedets laveste pris. Garantiordningen dækker hele perioden fra du indgår aftalen med os og indtil du modtager en bekræftelse på, at vi har vundet din klagesag.

Hos os er der selvfølgelig heller ingen skjulte gebyrer, omkostninger eller pristilføjelser.

Når vi med succes har fået udbetalt din økonomiske fra luftfartsselskaber, modtager du som klient 75 % af den økonomiske kompensation. Dette salær gælder for alle de klagesager, der afsluttes inden udtagelse af stævning fra retten eller klagens indbringelse for offentlig myndighed uanset, hvilket land det drejer sig om.

Udbetaler luftfartsselskabet ikke erstatning til dig, så betaler du naturligvis heller ikke noget salær til os. I de situationer er al vores juridiske rådgivning som sagt gratis. Du kan med andre ord kun tjene penge på at gøre krav på din økonomiske kompensation. Du løber ingen risiko.

Opret din klagesag hos os, så undersøger vi, om der er grundlag for at få erstatning ved flyselskabet.

I nogle situationer nægter flyselskabet desværre at udbetale din retmæssige erstatning, fordi de enten ikke svarer os eller fordi de påberåber sig force majeure begivenheder, som de hævder, at de ikke kan have indflydelse på. Det kan for eksempel være vejrmæssige omstændigheder, som flyselskabet ofte hævder har medført unødige forsinkelser i enten afgangslufthavn eller ankomstlufthavn.

Ofte er der dog tale om force majeure begivenheder, der juridisk set ikke forhindrer et erstatningskrav.

Når flyselskabet nægter at udbetale erstatning, så vælger vi derfor i langt de fleste situationer at tage sagen direkte videre til enten byretten, fogedretten eller luftfartsmyndighedernes klagenævn i det pågældende land. For disse klagesager, hvor luftfartsselskabet nægter at udbetale din økonomiske kompensation, og hvor det er nødvendigt enten at udtage stævning mod luftfartsselskabet eller at indbringe klagesagen for offentlig myndighed, pålægges et mindre ekstra salær på 15 % af kompensationen. Dette ekstra salær dækker alle vores omkostninger til oversættelse til fremmedsprog, advokater, retsgebyrer og administration uanset hvilket land, det drejer sig om.

Der er ingen yderligere omkostninger for dig, om vi så skal gå hele vejen til Højesteret.

Vi bestræber os altid på at vende tilbage til dig inden for de første 24 timer på alle hverdage.

Når du har en klagesag placeret hos os, kan du med sikkerhed forvente, at vi gør alt juridiske for at få den afsluttet så hurtigt så muligt og med det bedst mulige resultat, så din ventetid altid bliver så kort som muligt.

Ofte kan en sag afsluttes inden for et par uger, men der er desværre fortsat mange flyselskaber, der ikke har ambitioner om at overholde lovgivningen.

Disse flyselskaber trækker klagesager i langdrag, hvilket på alle måder er udtryk for en dårlig service over for dig som flypassager.

Disse flyselskaber tager vi uden omkostninger for dig i retten eller videre til luftfartsmyndighedernes klagenævn i det pågældende land. Disse flyselskaber med en politik om at trække udbetalingen af økonomisk kompensation i langdrag er en af hovedårsagerne til, at du skal vælge et autoriseret inkassobureau til at inddrive din erstatning hos flyselskabet.

Du er altid meget velkommen til at kontakte os for at høre, hvor langt din sag er og blive opdateret på status og eventuelle forhindringer, som vi er stødt på. Skriv til os på kontakt@rejseforsinkelse.dk og vi svarer hurtigt tilbage med status for din klagesag.

Desværre er det hovedreglen, at luftfartsselskaber ofte ikke vil udbetale de retmæssige erstatninger op til 4.500 kroner til flypassager, der er ramt af flyforsinkelse, flyaflysning eller som er blevet nægtet boarding. Luftfartsselskaberne gør konsekvent alt, hvad de kan for at vanskeliggøre udbetalingen af erstatningen.

I de situationer står du ofte overfor umulig opgave i at få dine penge – og netop derfor er det en fordel at benytte et statsautoriseret inkassobureau.

Som statsautoriseret inkassobureau har vi møderet både ved byretten og ved fogedretten. Som inkassobureau kan vi via byretten til inddrivelse af krav på op til 50.000 kroner og vi kan via fogedretten inddrive krav op til 100.000 kroner.

Vi er nemlig autoriseret af den danske stat til at inddrive erstatningerne fra luftfartsselskaberne. Vi gør det med glæde og med den allerstørste professionalisme.

Hvis du har krav på erstatning på grund af en flyforsinkelse, flyaflysning eller nægtet boarding, så går vi om nødvendigt hele vejen til Højesteret for, at du får dine penge.

Du kan uden risiko benytte os til at inddrive din berettigede erstatning. Vi tager kun et salær, når luftfartsselskabet har indvilliget i at udbetale dine penge til dig. Det hedder populært “no cure, no pay” og er din garanti for, at vi gør alt indenfor lovens ramme for, at du får din erstatning.

Ved at benytte vores inkassobureau overfor luftfartsselskaberne er du samtidig sikret Danmarks laveste salær, og hvis du mod vores forventning kan finde en billigere pris, så har vi selvfølgelig en prisgaranti, der som ordet siger, garanterer dig, at vi matcher alle priser. Det er din tryghed for, at du beholder flest mulige penge af din retmæssige erstatning fra luftfartsselskabet.

På grund af vores statslige autorisation som inkassobureau kan vi uden problemer fører din klagesag både hos fogedret, byret eller klagenævn. Vores juridiske inkassatorer har møderet alle tre steder – og vi betaler alle retsgebyrer, så du er sikret Danmarks højeste udbetaling.

Der er ingen skjulte salærer eller gebyrer hos os. Vi arbejde med fuldstændig gennemsigtighed i vores priser og vilkår. Derfor har vi en gennemsnitlig tilfredshed på 9,4 ud af 10 på Trustpilot. Det giver os fem stjerner i Trustscore. Det er din tryghed for god kundeservice og hurtig sagsbehandling.

Det er nemt og hurtigt at oprette din klagesag i vores system og vi stiller selvfølgelig en gratis telefonisk hotline til rådighed, hvis du har spørgsmål til os. Vi gør alt for at gøre det let for dig at få udbetalt din erstatning fra luftfartsselskabet.

Rejseforsinkelse.dk er et jysk inkassobureau med hovedsæde i Aarhus. Vores administration ligger på Skolegade 37, 8000 Aarhus C.

Du kan skrive til os per mail på kontakt@rejseforsinkelse.dk. Vi svarer selv i højsæsonen normalt fra dag til dag på alle modtagne mails.

Vores kundeservice på telefon 70 66 66 00 er åbne fra klokken 12 til klokken 16 på alle hverdage. Der sidder vi også klar til at hjælpe dig.

Hvad betyder loven for dig?

Kompensationens størrelse er fastlagt efter to forhold; dels hvor langt du flyver, og dels hvor lang tid du er forsinket. Du kan således være berettiget til følgende økonomisk kompensation pr. passager:

- 250 euro (1.875 kroner) – mere end tre timer forsinket på en flyvning på op til 1.500 km
- 400 euro (3.000 kroner) – mere end tre timer forsinket på en flyvning på 1.500-3.500 km eller inden for EU
- 600 euro (4.500 kroner) – mere end fire timer forsinket på en flyvning på over 3.500 km uden for EU.

I de tilfælde, hvor dit fly er aflyst under to uger før afgang, og du ankommer til din slutdestination senest fire timer efter oprindeligt antaget, kan flyselskabet halvere kompensationsbeløbet.

Flypassagerer har som hovedregel også ret til forplejning og to gratis telefonopkald eller e-mails allerede efter to timers forsinkelse.

Hvis din forsinkelse trækker yderligere ud, er flyselskabet også forpligtet til at tilbyde at indkvartere dig på et hotel i ventetiden og betale transport til og fra lufthavnen.

Det er ikke altid flyselskaberne gør dig opmærksom på, at du også har rettigheder i ventetiden. Sørg derfor altid for at gemme kvitteringer på de ekstraomkostninger, du har i din ventetid. Disse ekstraomkostninger kan vi i hjælpe dig med at få refunderet i forbindelse med din klagesag.

Opret din klagesag hos os, så undersøger vi, om der er grundlag for at få erstatning ved flyselskabet.

Som udgangspunkt er det muligt at få økonomisk kompensation, hvis du ankommer mere end tre timer senere til din slutdestination som følge af dit fly bliver aflyst, dit fly bliver forsinket, dit fly bliver omdirigeret til anden lufthavn eller dit fly er overbooket og du får ikke plads på flyet.

Dit krav på økonomisk kompensation afhænger af årsagen til forsinkelsen. Retten til økonomisk kompensation bortfalder således, hvis det er tale om ekstraordinære omstændigheder som er årsagen til forsinkelsen.

Bliver dit fly forsinket, har du dermed rettigheder som flypassager. Rettighederne er bestemt efter, hvor længe du er forsinket, og hvor langt du skal flyve.

Hvis du er tre timer forsinket på en kort flyvning, tre timer forsinket på en mellemlang flyvning eller fire timer forsinket på en lang flyvning, kan du have ret til økonomisk kompensation på op til 4.500 kroner pr. passager samt mad og drikke i ventetiden og transport til hotel, hvis overnatning er nødvendig.

Hvorvidt du kan kræve erstatning fra flyselskabet for dit forsinkede fly afhænger af årsagen til forsinkelsen. De hyppigste årsager, der i langt de fleste tilfælde berettiger dig til kompensation, er tekniske problemer, sygdom hos besætning og fly ramt af fugle. I nogle situationer kan det være dårligt vejr, strejker eller terror, der ligger til grund for forsinkelsen. I disse mere usædvanlige situationer er det kun i nogle tilfælde muligt at opnå økonomisk kompensation.

Bliver dit fly aflyst, kan du ofte have ret til økonomisk kompensation. Det afhænger af, hvad årsagen til aflysningen er, og hvornår flyselskabet annoncerer aflysningen. Du kan således have ret til økonomisk kompensation, når flyselskabet annoncerer aflysningen under syv dage før afgang, og du ankommer til din slutdestination senere end to timer efter først planlagt – eller hvis flyselskabet melder aflysningen under to uger før afgang, og du ankommer senere end fire timer efter forventet ankomst.

Hvis du bliver omdirigeret, og du ankommer inden for nedenstående tidsrammer, kan flyselskabet halvere din økonomiske kompensation:

- Under to timer efter forventet på en kort flyvning under 1.500 km
- Under tre timer efter forventet på en flyvning på 1.500 – 3.500 km eller inden for EU
- Under fire timer efter forventet på en flyvning på over 3.500 km uden for EU.

Ud over økonomisk kompensation ved et aflyst, kan du også have ret til yderligere godtgørelse i ventetiden. Det omfatter måltider og forfriskninger, telefonopkald eller e-mail, hotel samt transport til hotel, hvis overnatning bliver nødvendig.

Passagerrettighederne gælder også, hvis du står i en situation, hvor dit fly er overbooket, og du som konsekvens bliver nægtet boarding. Dine rettigheder kan i de situationer både indebære refusion af flybillettens pris, betalt mad og drikke, mens du venter på en ny afgang, og en økonomisk kompensation fra flyselskabet på op til 4.500 kroner pr. passager.

Der er dog ikke tale om boardingafvisning, hvis afvisningen skyldes din egen mangelfulde legitimation, dit egen mangelfulde visum eller anden indrejsetilladelse, for sen check-in, afvisning grundet sikkerheds- eller helbredsmæssige årsager eller du på anden måde ikke har overholdt flyselskabets vilkår og betingelser.

Opret din klagesag hos os, så undersøger vi, om der er grundlag for at få erstatning ved flyselskabet.

Lovgivningen omkring flyselskabers forpligtigelse gælder både ved direkte flyvninger mellem afgangslufthavn og slutdestination – og ved flyvninger med én eller flere mellemlandinger før, du er fremme ved din slutdestination.

Der ses alene på den samlede forsinkelse ved ankomsten til din slutdestination, når vi vurderer om du kan have ret til at få erstatning fra flyselskabet, der har været årsag til din forsinkelse. Det betyder eksempelvis, at hvis din første mellemlanding er 45 minutter forsinket, hvilket medfører, at du ikke kan nå dit næste fly, så er du som hovedregel berettiget til økonomisk kompensation.

Opret din klagesag hos os, så undersøger vi, om der er grundlag for at få erstatning ved flyselskabet.

Reglerne for økonomisk kompensation ved forsinkelser, aflysninger og overbookinger gælder i hele EU samt i de lande, der har tilvalgt EU-forordningen. Her kan du se en alfabetisk liste over de dækkede lande udover Danmark:

Albanien
Belgien
Bosnien Herzegovina
Bulgarien
Cypern
Estland
Finland inkl. Ålandsøerne
Frankrig inkl. Fransk Guyana, Martinique, Mayotte, Saint Martin, Guadeloupe og Réunion
Grækenland
Holland
Irland
Island
Italien inkl. Campione d'Italia og Livigno
Kosovo
Kroatien
Letland
Liechtenstein
Litauen
Luxembourg
Makedonien
Malta
Montenegro
Norge
Polen
Portugal inkl. Madeira og Azorerne
Rumænien
Schweiz
Serbien
Slovakiet
Slovenien
Spanien inkl. Ceuta, Melilla og De Kanariske Øer
Storbritannien inkl. Gibraltar
Sverige
Tjekkiet
Tyrkiet
Tyskland inkl. Büsingen am Hochrhein
Ungarn
Østrig

Lovgivningen gælder ved alle flyvninger, der starter i disse lande. Derudover er flyvninger med afgang uden for disse lande, men med ankomst i et af landene dækket, hvis flyselskabet er registeret med base i et af de dækkede lande. Følgende flyafgange og flyankomster er med andre ord dækket af lovgivningen:

- Afgang i et af landene og ankomst i et af landene: Alle flyselskaber
- Afgang i et af landene og ankomst uden for landene: Alle flyselskaber
- Afgang uden for landene og ankomst i et af landene: Flyselskaber baseret i et af landene
- Afgang uden for landene og ankomst uden for landene: Ingen flyselskaber

Opret din klagesag hos os, så undersøger vi, om der er grundlag for at få erstatning ved flyselskabet.

Lovgivningen gælder såvel for ordinære ruteflyselskaber, lavprisselskaber som charterflyselskaber. Der findes på denne baggrund mange forskellige flyselskaber i EU, som er forpligtiget til at give dig økonomisk kompensation i henhold til reglerne.

Som eksempler på disse EU-baserede flyselskaber kan i alfabetisk rækkefølge blandt andre nævnes:

Air France
Alitalia
British Airways
Finnair
KLM
Norwegian
Ryanair
SAS
TUI

Vær også opmærksom på, at nogle EU-baserede flyselskaber arbejder tæt sammen med flyselskaber, der er registreret uden for EU. Air France fra Frankrig arbejder eksempelvis tæt sammen med Delta Airlines fra USA. Der findes naturligvis en del flyselskaber, der ikke er registreret i EU. Som eksempler på disse flyselskaber kan i alfabetisk rækkefølge nævnes:

American Airlines
United Airlines
Air Canada
Delta Airlines
Egypt Air
Emirates

Igen skal du her være opmærksom på, at flere flyselskaber registreret uden for EU har et tæt samarbejde med en række EU-baserede flyselskaber. Delta Airlines fra USA arbejder eksempelvis tæt sammen med KLM og Air France.

Samlet set kan der være mange forskellige udfald omkring muligheden for at få økonomisk kompensation.

Opret din klagesag hos os, så undersøger vi, om der er grundlag for at få erstatning ved flyselskabet.

Der er ingen forskel i dine rettigheder, selvom der er tale om en pakkerejse, der inkluderer for eksempel både fly, hotel, forplejning m.v. Du er stadig dækket af lovgivningen om økonomisk kompensation ved forsinket ankomst til slutdestinationen.

Kompensationen følger passageren, og dermed ikke den person eller virksomhed, der har betalt billetten. Det betyder, at hvis du bliver forsinket på en forretningsrejse, er det dig som flypassager, der skal kræve den økonomiske kompensation.

Ifølge danske regler for forældelsesfrist for økonomiske krav kan du kræve erstatning for en hændelse, der er sket indtil for tre år siden.

Har du derfor været flypassager på et fly, der var forsinket eller aflyst, eller er du blevet nægtet boarding på en flyrejse inden for de sidste tre år, så har du dermed ret til økonomisk kompensation fra flyselskabet. Du skal fortsat være i besiddelse af de relevante oplysninger fra din flybillet, din faktura eller dit boardingkort.

Du vil som flypassager opleve, at flyselskabet afviser dit krav på økonomisk kompensation med den begrundelse, at forsinkelsen skyldes ekstraordinære omstændigheder – også kaldet force majeure omstændigheder.

Ofte vil du dog opleve, at flyselskabet uberettiget afviser dit berettigede krav på økonomisk kompensation med forkert begrundelse. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, at du ved forsinkelser, der skyldes problemer med flyet inkl. tekniske fejl, lasten eller besætningen i mange tilfælde har krav på økonomiske kompensation.

Det er nemlig ofte altid en juridisk vurderingssag, hvorvidt din forsinkelse skyldes ekstraordinære omstændigheder eller ej. Området er lovgivningsmæssigt komplekst, hvorfor du altid er velkommen til at oprette din klagesag hos os. Hvis vi ikke skaffer dig økonomisk kompensation, er vores arbejde under alle omstændigheder gratis for dig.

Eksempler på ekstraordinære omstændigheder, der ikke giver kompensation, kan eksempelvis være ekstremt vejr, naturkatastrofer, terrortrusler og i nogle tilfælde også strejker. Disse ekstraordinære omstændigheder ligger som hovedregel uden for flyselskabets kontrol. Derfor bortfalder din ret til økonomisk kompensation i de tilfælde.

Din klagesag tages dog uden tøven i retten eller til klagenævn, når det er vores juridiske vurdering, at dit flyselskab giver en begrundelse, der ikke falder ind under de ekstraordinære omstændigheder beskrevet i lovgivningen.

Rejseforsinkelse.dk er specialister i lovgivningen omkring økonomisk erstatning til flypassager, og vi ønsker som forbrugernes inkassobureau at hjælpe alle flypassagerer, der har haft uheldige oplevelser på en flyrejse. Som autoriseret inkassobureau sørger vi for, at du altid får udbetalt din lovbestemte økonomiske kompensation fra flyselskabet.

Gør krav på din erstatning nu

Op til 4.500 kroner pr. passager