Dine rettigheder som flypassager

Kompensation ved forsinkelser, aflysninger og overbooking af dit fly

Her kan du læse meget mere om dine rettigheder som flypassager og dine muligheder for at få økonomisk kompensation fra flyselskabet i de situationer, hvor dit fly er forsinket, aflyst eller du er blevet nægtet boarding som følge af overbooking af dit fly.

Lovgivningen om passagerrettigheder og økonomisk kompensation indeholder mange særregler om ventetid, rejselængde, afgangslufthavn, slutdestination, lande, flyselskaber m.v. Du kan læse lovteksten i sin fulde længde her: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 , og ellers gennemgår vi nedenfor bestemmelserne i lovgivningen, hvis du selv vil inddrive din berettigede kompensation fra flyselskabet.

Den nemmeste og hurtigste måde at finde ud af, hvorvidt du kan have ret til kompensation, er at indtaste oplysningerne om din flyrejse i vores såkaldte “beregner” her på vores hjemmeside. Vi har opsat beregneren, så de mange forskellige regler fra loven om kompensation ved forsinket fly, aflyst fly samt afvist boarding er sat op i en effektiv algoritme, der blandt andet beregner afstand mellem lufthavne, planlagt flyvetid versus reel flyvetid, årsager til forsinkelser og meget mere fra lovgivningen.

Når du har tastet oplysningerne om din flyrejse i vores beregner, så ser du med det samme, om det er muligt for dig at opnå økonomisk kompensation i forhold til lovgivningens regler – samt hvor mange penge, som loven foreskriver, at du kan få udbetalt fra flyselskabet.

Det er naturligvis gratis for alle at benytte vores beregner.

Hvad kan du få i økonomisk kompensation fra flyselskabet?

Kompensationens økonomiske niveau er fastlagt efter to forhold; dels hvor langt du flyver, og dels hvor lang tid du er forsinket. Du kan således være berettiget til følgende økonomisk kompensation pr. passager:

- 250 euro (1.875 kroner) – mere end tre timer forsinket på en flyvning på op til 1.500 km
- 400 euro (3.000 kroner) – mere end tre timer forsinket på en flyvning på 1.500-3.500 km eller inden for EU
- 600 euro (4.500 kroner) – mere end fire timer forsinket på en flyvning på over 3.500 km uden for EU.

I de tilfælde, hvor dit fly er aflyst under to uger før afgang, og du ankommer til din slutdestination senest fire timer efter oprindeligt antaget, kan flyselskabet halvere kompensationsbeløbet.

Flypassagerer har som hovedregel også ret til forplejning og to gratis telefonopkald eller e-mails allerede efter to timers forsinkelse.

Hvis din forsinkelse trækker yderligere ud, er flyselskabet også forpligtet til at tilbyde at indkvartere dig på et hotel i ventetiden og betale transport til og fra lufthavnen.

Det er ikke altid flyselskaberne gør dig opmærksom på, at du også har rettigheder i ventetiden. Sørg derfor altid for at gemme kvitteringer på de ekstraomkostninger, du har i din ventetid. Disse ekstraomkostninger kan vi i hjælpe dig med at få refunderet i forbindelse med din klagesag.

I hvilke lande gælder dine rettigheder som flypassager?

Du har ret til økonomisk kompensation, når du enten flyver fra et EU-land samt lande med EU-aftaler (blandt andet Norge, Island, Schweiz m.v.) eller du ankommer til et af disse lande med et luftfartsselskab, der har base i et af landene. Følgende flyafgange og flyankomster er således dækket af reglerne:

- Afgang i et af landene og ankomst i et af landene: Alle flyselskaber
- Afgang i et af landene og ankomst uden for landene: Alle flyselskaber
- Afgang uden for landene og ankomst i et af landene: Flyselskaber baseret i et af landene
- Afgang uden for landene og ankomst uden for landene: Ingen flyselskaber

Der kan også være tale om passagerrettigheder uden for EU og de tilknyttede lande, men disse regler fører desværre normalt ikke til økonomisk kompensation.

Hvilke situationer giver dig ret til kompensation?

Som udgangspunkt er det muligt at få økonomisk kompensation, hvis du ankommer mere end to timer senere til din slutdestination som følge af:

- dit fly bliver aflyst
- dit fly bliver forsinket
- dit fly bliver omdirigeret til anden lufthavn
- dit fly er overbooket og du får ikke plads på flyet.

Dit krav på økonomisk kompensation afhænger dog af årsagen til forsinkelsen. Retten til økonomisk kompensation bortfalder således, hvis det er tale om ekstraordinære omstændigheder som årsag til forsinkelsen.

Hvornår kan du få kompensation ved flyforsinkelser?

Bliver dit fly forsinket, har du en række rettigheder som flypassager. Rettighederne er bestemt efter, hvor længe du er forsinket, og hvor langt du skal flyve.

Hvis du er to timer forsinket på en kort flyvning, tre timer forsinket på en mellemlang flyvning eller fire timer forsinket på en lang flyvning, kan du have ret til:

- Økonomisk kompensation på op til 4.500 kroner pr. passager
- Mad, drikke og to telefonopkald eller e-mails i ventetiden
- Hotel og transport til hotellet, hvis overnatning er nødvendig.

Hvorvidt du kan kræve økonomisk kompensation fra flyselskabet for dit forsinkede fly afhænger af årsagen til forsinkelsen. De hyppigste årsager, der i langt de fleste tilfælde berettiger dig til kompensation, er tekniske problemer, sygdom hos besætning og fly ramt af fugle. I nogle situationer kan det være dårligt vejr, strejker eller terror, der ligger til grund for forsinkelsen. I disse mere usædvanlige situationer er det kun i nogle tilfælde muligt at opnå kompensation.

Hvornår kan du få kompensation ved aflyste fly og omdirigeringer?

Bliver dit fly aflyst, kan du som flypassager have ret til økonomisk kompensation. Det afhænger af, hvad årsagen til aflysningen er, og hvornår flyselskabet annoncerer aflysningen.

Du kan således have ret til økonomisk kompensation, når flyselskabet annoncerer aflysningen under syv dage før afgang, og du ankommer til din slutdestination senere end to timer efter først planlagt - eller hvis flyselskabet melder aflysningen under to uger før afgang, og du ankommer senere end fire timer efter forventet ankomst.

Hvis du bliver omdirigeret, og du ankommer inden for nedenstående tidsrammer, kan flyselskabet halvere din økonomiske kompensation:

- Under to timer efter forventet på en kort flyvning under 1.500 km
- Under tre timer efter forventet på en flyvning på 1.500 – 3.500 km eller inden for EU
- Under fire timer efter forventet på en flyvning på over 3.500 km uden for EU.

Ud over økonomisk kompensation, kan du også have ret til yderligere godtgørelse i ventetiden. Det omfatter måltider og forfriskninger, telefonopkald eller e-mail, hotel samt transport til hotel, hvis overnatning bliver nødvendig.

Hvornår kan du få kompensation ved boardingafvisninger?

Passagerrettighederne gælder også, hvis du står i en situation, hvor dit fly er overbooket, og du som konsekvens bliver nægtet boarding.

Dine rettigheder kan både indebære refusion af flybillettens pris, betalt mad og drikke, mens du venter på en ny afgang, og en økonomisk kompensation fra flyselskabet på op til 4.500 kroner pr. passager.

Der er dog ikke tale om boardingafvisning, hvis afvisningen skyldes din egen mangelfulde legitimation, dit egen mangelfulde visum eller anden indrejsetilladelse, for sen check-in, afvisning grundet sikkerheds- eller helbredsmæssige årsager eller du på anden måde ikke har overholdt flyselskabets vilkår og betingelser.

I hvilke situationer kan flyselskabet undlade at udbetale kompensation?

Du vil som flypassager opleve, at flyselskabet afviser dit krav på økonomisk kompensation med den begrundelse, at forsinkelsen skyldes ekstraordinære omstændigheder – også kaldet force majeure omstændigheder.

Ofte vil du dog opleve, at flyselskabet uberettiget afviser dit berettigede krav på økonomisk kompensation med forkert begrundelse. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, at du ved forsinkelser, der skyldes problemer med flyet inkl. tekniske fejl, lasten eller besætningen i mange tilfælde stadig har krav på økonomiske kompensation. Eksempler på ekstraordinære omstændigheder, der ikke giver kompensation, kan eksempelvis være ekstremt vejr, naturkatastrofer, terrortrusler og i nogle tilfælde også strejker. Disse ekstraordinære omstændigheder ligger som hovedregel uden for flyselskabets kontrol. Derfor bortfalder din ret til økonomisk kompensation i de tilfælde.

Gør krav på din kompensation nu

Op til 4.500 kroner pr. passager