Dine rettigheder som flypassager

Erstatning ved forsinkelser, aflysninger og overbooking af dit fly

Her kan du læse meget mere om dine rettigheder som flypassager og dine muligheder for at få økonomisk erstatning i de situationer, hvor dit fly er forsinket, aflyst eller du er blevet nægtet boarding som følge af overbooking af dit fly.

Den nemmeste og hurtigste måde at finde ud af, om du kan have ret til erstatning, er at taste oplysningerne om din flyrejse her på vores side. Lovgivningen på området er komplekst, og derfor anbefaler vi altid, at du opretter din klagesag hos os.

Hvis vi ikke skaffer dig økonomisk kompensation, er vores arbejde under alle omstændigheder gratis for dig. Du løber derfor ingen risiko ved at lade os tage sig af din klagesag.

Lovgivningen om passagerrettigheder og økonomisk erstatning indeholder mange særregler om ventetid, rejselængde, afgangslufthavn, slutdestination, lande, flyselskaber m.v. Du kan læse lovteksten i sin fulde længde her: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0261:DA:HTML, og ellers gennemgår vi nedenfor bestemmelserne i lovgivningen.

Hvad kan du få i økonomisk erstatning fra flyselskabet?

Kompensationens størrelse er fastlagt efter to forhold; dels hvor langt du flyver, og dels hvor lang tid du er forsinket. Du kan således være berettiget til følgende økonomisk kompensation pr. passager:

- 250 euro (1.875 kroner) – mere end tre timer forsinket på en flyvning på op til 1.500 km
- 400 euro (3.000 kroner) – mere end tre timer forsinket på en flyvning på 1.500-3.500 km eller inden for EU
- 600 euro (4.500 kroner) – mere end fire timer forsinket på en flyvning på over 3.500 km uden for EU.

I de tilfælde, hvor dit fly er aflyst under to uger før afgang, og du ankommer til din slutdestination senest fire timer efter oprindeligt antaget, kan flyselskabet halvere kompensationsbeløbet.

Flypassagerer har som hovedregel også ret til forplejning og to gratis telefonopkald eller e-mails allerede efter to timers forsinkelse.

Hvis din forsinkelse trækker yderligere ud, er flyselskabet også forpligtet til at tilbyde at indkvartere dig på et hotel i ventetiden og betale transport til og fra lufthavnen.

Det er ikke altid flyselskaberne gør dig opmærksom på, at du også har rettigheder i ventetiden. Sørg derfor altid for at gemme kvitteringer på de ekstraomkostninger, du har i din ventetid. Disse ekstraomkostninger kan vi i hjælpe dig med at få refunderet i forbindelse med din klagesag.

I hvilke lande gælder dine rettigheder som flypassager?

Du har ret til økonomisk kompensation, når du enten flyver fra et EU-land samt lande med EU-aftaler (blandt andet Norge, Island, Schweiz m.v,) eller du ankommer til et af disse lande med et luftfartsselskab, der har base i et af landene. Følgende flyafgange og flyankomster er således dækket af reglerne:

- Afgang i et af landene og ankomst i et af landene: Alle flyselskaber
- Afgang i et af landene og ankomst uden for landene: Alle flyselskaber
- Afgang uden for landene og ankomst i et af landene: Flyselskaber baseret i et af landene
- Afgang uden for landene og ankomst uden for landene: Ingen flyselskaber

Der kan også være tale om passagerrettigheder uden for EU og de tilknyttede lande, men disse regler fører desværre normalt ikke til økonomisk kompensation.

Hvilke situationer giver dig ret til erstatning?

Som udgangspunkt er det muligt at få økonomisk kompensation, hvis du ankommer mere end to timer senere til din slutdestination som følge af:

- dit fly bliver aflyst
- dit fly bliver forsinket
- dit fly bliver omdirigeret til anden lufthavn
- dit fly er overbooket og du får ikke plads på flyet.

Dit krav på økonomisk kompensation afhænger dog af årsagen til forsinkelsen. Retten til økonomisk kompensation bortfalder således, hvis det er tale om ekstraordinære omstændigheder som årsag til forsinkelsen.

Hvornår kan du få erstatning ved flyforsinkelser?

Bliver dit fly forsinket, har du en række rettigheder som flypassager. Rettighederne er bestemt efter, hvor længe du er forsinket, og hvor langt du skal flyve.

Hvis du er to timer forsinket på en kort flyvning, tre timer forsinket på en mellemlang flyvning eller fire timer forsinket på en lang flyvning, kan du have ret til:

- Økonomisk kompensation på op til 4.500 kroner pr. passager
- Mad, drikke og to telefonopkald eller e-mails i ventetiden
- Hotel og transport til hotellet, hvis overnatning er nødvendig.

Hvorvidt du kan kræve økonomisk erstatning fra flyselskabet for dit forsinkede fly afhænger af årsagen til forsinkelsen. De hyppigste årsager, der i langt de fleste tilfælde berettiger dig til kompensation, er tekniske problemer, sygdom hos besætning og fly ramt af fugle. I nogle situationer kan det være dårligt vejr, strejker eller terror, der ligger til grund for forsinkelsen. I disse mere usædvanlige situationer er det kun i nogle tilfælde muligt at opnå kompensation.

Hvornår kan du få erstatning ved aflyste fly og omdirigeringer?

Bliver dit fly aflyst, kan du som flypassager have ret til økonomisk kompensation. Det afhænger af, hvad årsagen til aflysningen er, og hvornår flyselskabet annoncerer aflysningen.

Du kan således have ret til økonomisk kompensation, når flyselskabet annoncerer aflysningen under syv dage før afgang, og du ankommer til din slutdestination senere end to timer efter først planlagt - eller hvis flyselskabet melder aflysningen under to uger før afgang, og du ankommer senere end fire timer efter forventet ankomst.

Hvis du bliver omdirigeret, og du ankommer inden for nedenstående tidsrammer, kan flyselskabet halvere din økonomiske kompensation:

- Under to timer efter forventet på en kort flyvning under 1.500 km
- Under tre timer efter forventet på en flyvning på 1.500 – 3.500 km eller inden for EU
- Under fire timer efter forventet på en flyvning på over 3.500 km uden for EU.

Ud over økonomisk kompensation, kan du også have ret til yderligere godtgørelse i ventetiden. Det omfatter måltider og forfriskninger, telefonopkald eller e-mail, hotel samt transport til hotel, hvis overnatning bliver nødvendig.

Hvornår kan du få erstatning ved boardingafvisninger?

Passagerrettighederne gælder også, hvis du står i en situation, hvor dit fly er overbooket, og du som konsekvens bliver nægtet boarding.

Dine rettigheder kan både indebære refusion af flybillettens pris, betalt mad og drikke, mens du venter på en ny afgang, og en økonomisk kompensation fra flyselskabet på op til 4.500 kroner pr. passager.

Der er dog ikke tale om boardingafvisning, hvis afvisningen skyldes din egen mangelfulde legitimation, dit egen mangelfulde visum eller anden indrejsetilladelse, for sen check-in, afvisning grundet sikkerheds- eller helbredsmæssige årsager eller du på anden måde ikke har overholdt flyselskabets vilkår og betingelser.

I hvilke situationer kan flyselskabet undlade at udbetale erstatning til dig?

Du vil som flypassager opleve, at flyselskabet afviser dit krav på økonomisk kompensation med den begrundelse, at forsinkelsen skyldes ekstraordinære omstændigheder – også kaldet force majeure omstændigheder.

Ofte vil du dog opleve, at flyselskabet uberettiget afviser dit berettigede krav på økonomisk kompensation med forkert begrundelse. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, at du ved forsinkelser, der skyldes problemer med flyet inkl. tekniske fejl, lasten eller besætningen i mange tilfælde stadig har krav på økonomiske kompensation.

Det er nemlig altid en juridisk vurderingssag, hvorvidt din forsinkelse skyldes ekstraordinære omstændigheder eller ej.

Eksempler på ekstraordinære omstændigheder, der ikke giver kompensation, kan eksempelvis være ekstremt vejr, naturkatastrofer, terrortrusler og i nogle tilfælde også strejker. Disse ekstraordinære omstændigheder ligger som hovedregel uden for flyselskabets kontrol. Derfor bortfalder din ret til økonomisk kompensation i de tilfælde.

Din klagesag tages til retten eller til klagenævn, når det er vores juridiske vurdering, at dit flyselskab giver en begrundelse, der ikke falder ind under de ekstraordinære omstændigheder beskrevet i lovgivningen.

Rejseforsinkelse.dk er specialister i lovgivningen omkring økonomisk erstatning til flypassager, og vi ønsker at hjælpe alle flypassagerer, der har haft uheldige oplevelser på en flyrejse. Som autoriseret inkassobureau sørger vi for, at du kan få udbetalt din lovbestemte økonomiske kompensation fra flyselskabet.

Gør krav på din erstatning nu

Op til 4.500 kroner pr. passager